Cofra was een van de pioniers op het gebied van paalmatrassen en heeft meer dan 15 jaar paalmatrassen geïnstalleerd. Voor de gevallen waarin onze consolidatie of andere elementoplossingen niet de gewenste resultaten opleveren voor de aanleg van ophogingen, heeft Cofra het AuGeo-paalmatrassysteem ontwikkeld met als doel om in een zeer korte tijd zettingsvrije platformen te leveren. Door de installatiemethode van de AuGeo-paal met een statische neerwaartse kracht, zonder trillingen, wordt gegarandeerd dat elke paal een vooraf bepaald draagvermogen heeft. Dit betekent ook dat rekening kan worden gehouden met lokale variaties in de bodem door automatische aanpassing van de inbrengdiepte. Neem contact op met onze specialisten

Wat het is

Het principe van een paalmatras is om een zettingsvrij platform te creeren bovenop zachte samendrukbare grond dat wordt ondersteund door elementen. Hierbij wordt de zachte samendrukbare ondergrond niet belast om in korte tijd een ophoging te kunnen bouwen met zeer beperkte restzetting. In ons AuGeo-paalmatrassysteem is het element waarmee de belasting wordt overgedragen op de draagkrachtige laag de AuGeo paal. De AuGeo-paal is een paal die wordt geïnstalleerd door statische drukkracht zonder trillingen, hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een permanente casing die het beton beschermt tegen agressieve zuren van het veen. Omdat alle belasting wordt overgedragen, blijft de zachte samendrukbare grond waarin de palen worden geïnstalleerd, onbelast.

Hoe het werkt

De belasting van een ophoging wordt op de palen overgedragen, door de boogwerking in de matrasconstructie met hoge wrijving, naar de stijve elementen die in het samendrukbare materiaal zijn geïnstalleerd. Het gedeelte onder de boog wordt ondersteund en overgebracht naar de palen door de geogrid met hoge sterkte welke bovenop de palen wordt geplaatst. Dit zorgt voor een volledige overdracht van de belasting maar geeft ook een garantie dat er geen materiaal verloren gaat van de matras.

Waarom het wordt gebruikt

Paalmatrassen worden meestal gebruikt om de restzetting na de bouw te beperken en worden aangebracht naast bruggen of harde elementen zonder restzetting. Dit verbetert de overgangszone. Het systeem wordt ook gebruikt wanneer de bouwperiode te kort is voor het gebruik van de veelal gebruikte consolidatie-oplossingen. Het AuGeo-systeem is door het gebruik van de statische duwkracht zeer geschikt voor projecten op locaties waar bestaande infrastructuur, gebouwen of infrastructuur aanwezig is die niet aan trillingen en zettingsschade mag worden blootgesteld. Dankzij de hoge productiesnelheden die kunnen worden bereikt, kunnen grote gebieden in een korte periode restzettingsvrij worden gemaakt.

Toepassingsgebied

AuGeo wordt gebruikt in de volgende markten en toepassingsgebieden:

  • Infrastructuur: de paalmatrassen worden veel gebruikt in infrastructuurprojecten zoals spoorwegen, wegen en snelwegen
  • Constructie: de AuGeo-palen en paalmatrassen kunnen worden gebruikt onder de vloeren van magazijnen en distributie centra.

Het systeem is geschikt voor de volgende bodemgesteldheid

Hoe het wordt geïnstalleerd

De AuGeo-palen worden geïnstalleerd in een vooraf bepaald patroon vanaf het maaiveld. De palen worden geïnstalleerd met behulp van een gemodificeerde verticale drain stitcher. Een ronde stalen buis en een voetplaat worden in de grond gedrukt. De buis wordt met een regelmatige snelheid ingebracht, waardoor verstoring van de ondergrond en de reeds geplaatste palen tot een minimum wordt beperkt. Wanneer de vooraf bepaalde weerstand is bereikt, wordt de druk gehandhaafd en wordt een casing in de buis geplaatst. Deze casing wordt driekwart gevuld met mortel voordat de buis wordt ingetrokken. Na het volledig terugtrekken van de buis blijft de casing achter in de ondergrond. De casing wordt vervolgens op lengte gesneden en voorzien van een wapeningskorf en ronde paalkop waarna de casing wordt afgevuld met beton. Nadat het beton voldoende is uitgehard, wordt de ruimte tussen de paalkoppen opgevuld met zand of veenen wordt het geogrid volgens de tekening op de palen gelegd. Na het plaatsen van de geogrid wordt de matrasvulling die bestaat uit gebroken steen of aggregaat aangebracht en wordt de geogrid teruggevouwen bovenop de matras. Hierna kan de ophoging aangebracht worden.

 

 

Neem contact op met onze specialisten

Een selectie van onze elementen projecten

Back to top