Direct naar hoofdinhoud

Grindpalen

Grindpalen worden veel gebruikt als grondverbeteringsmethode voor ongeschikte bodems om het draagvermogen te verbeteren en zettingen te beperken. Cofra heeft de mogelijkheid om grindpalen te installeren met behulp van speciale stellingen aan onze standaard basis machines. Vraag ons naar de mogelijkheden om grindkolommen toe te passen voor uw project.

Wat het is

Grindpalen zijn verdichte kolommen van grof granulair materiaal geïnstalleerd in fijnkorrelig materiaal om de belasting naar de draagkrachtige lagen over te brengen of de sterkte van de grond te vergroten en de weerstand tegen liquefactie te vergroten.

Hoe het werkt

Het inbrengen van granulaire kolommen verbetert de algehele eigenschappen van de bodem. Het verdringend inbrengen van materiaal met hoge wrijving in de grond spant de grond op en leidt tot een algeheel hogere sterkte en draagvermogen.

In samendrukbaar materiaal ontstaat een consolidatieproces waarbij de kolommen fungeren als afvoerpaden vanwege hun hoge permeabiliteit. Dit leidt tot een vermindering van zettingen en restzettingen. Tijdens een aardbeving geven ze steun en sterkte aan de bodemmassa. Ze zijn in staat om de wateroverspanning welke kan ontstaan tijdens de aardbeving te verminderen.

Een oplossing met grindpalen kan meer restzetting vertonen in vergelijking met een oplossing met palen, maar minder restzetting in vergelijking met een consolidatieoplossing. Aangezien er geen geotextielsteun wordt gebruikt, kan het alleen worden toegepast in bodems met voldoende laterale sterkte (d.w.z. Su> 15 kPa) om overmatig steenconsumptie te voorkomen.

Waarom het wordt gebruikt

grindpalen worden gebruikt om de schuifsterkte van de grond te vergroten en als zodanig de weerstand tegen liquefactie te verbeteren. Ze worden gebruikt wanneer de grond gevoelig is voor verloeiing, maar te siltig om de verdichtingstechnieken te gebruiken om de eigenschappen te verbeteren. De kolommen worden ook gebruikt om het draagvermogen te vergroten en de zettingen te beperken door een deel van de uitgeoefende belasting naar de draagkrachtige lagen over te brengen.

Toepassingsgebied

Grindpalen worden gebruikt in de volgende markten en toepassingsgebieden:

  • Infrastructuur: de Cofra Stone Column (CSC) techniek wordt gebruikt voor de snelle aanleg van ophogingen voor wegen, spoorwegen, startbanen en opstelplaatsen voor luchthavens en havengebieden.
  • Baggeren en landaanwinning: stenen kolommen kunnen worden gebruikt om het gebruik van cunetten te voorkomen en vervloeien van een siltige landaanwinning of ondergrond te voorkomen
  • Mijnbouw:CSC kolommen kunnen worden gebruikt om extra sterkte in de ondergrond te creëren om infrastructuur op zanderige tailings te bouwen.
  • Constructie: de stenen kolommen worden gebruikt voor de snelle constructie van ophogingen voor bouwplaatsen of als fundering voor magazijnvloeren
  • Liquefaction mitigatie: CSC worden vaak gebruikt om de effecten van liquefactie in siltige ondergrond te voorkomen.

De volgende grondsoorten zijn geschikt voor grindpalen:

Website Diagram Stone Columns V2

Hoe het wordt geïnstalleerd

Cofra Stone Columns worden geïnstalleerd met behulp van trilnaalden gemonteerd op hydraulische graafmachines. De flot wordt tot de ontwerpdiepte in de grond gebracht met behulp van water- en luchtjets. Op de ontwerpdiepte worden stenen toegevoegd aan de gecreëerde leegte. Dit kan worden gedaan door een bodemtoevoermethode waarbij het korrelige materiaal aan de bovenkant van de vibroflot wordt toegevoegd en tot de punt wordt geleid met behulp van een toevoerpijp of door de bovenste toevoermethode waarbij de stenen aan het oppervlak worden toegevoegd en door in het gat de vallen de gecreëerde leegte vullen.

 

Bij beide methoden wordt de flot in stappen van 0,5 m op en neer bewogen tijdens het maken van de kolom. Bij het opnieuw inbrengen van de flot in de gecreëerde kolom wordt het materiaal naar de zijkanten geduwd waarna nieuw materiaal kan worden toegevoegd. De volgende sectie van 0,5 m wordt behandeld nadat de voorgaande sectie de vereiste theoretische diameter of ingestelde grenswaarden heeft bereikt.

Bottom feed methode

Csm Bottom Feed Base Unit Wide Bcba64b0fb

Top feed methode

Csm Top Feed Wide Base Unit E7ee7b4dab

Neem contact op met onze specialisten

Bedrijfsbureau Cofra

Indien u een offerte of een budget nodig heeft voor uw project buiten Nederland

Vertegenwoordiging Nederland

Voor alle vragen, offertes of budget prijzen voor uw project in Nederland.

Business development Cofra

Voor nieuwe producten, kansen en potentiele samenwerking

Technische verkoop Cofra

Voor ontwerpvragen of technische informatie

Een selectie van onze elementen projecten

IMG_3400

PVD installation airport construction Changi East, Singapore

With an installation depth up to 60m, we are installing, 42.000.000m1 of prefabricated vertical drains

DJI_0082

PVD installation Matarbari USCC Power Plant Project, Bangladesh

With an installation depth up to 25m, we installed in 2018 and 2019 over 10.000.000m1 of prefabricated vertical drains

Makassar_13

PVD installation for reclamation Centerpoint Makassar

With an installation depth up to 25m, we installed in 2017, 7.000.000m1 of prefabricated vertical drains

IMG_8232

PVD installation new Mexico City airport runway 3

With an installation depth up to 20m, we installed in 2017, 27.800.000m1 of prefabricated vertical drains

bouyguesTP-PortBrest-M02-P1-2515_original

Offshore PVD installation M02 basin enclosure Port de Brest, France

With an installation depth up to 17 below seabed, we installed in 2018, 415.000m1 of prefabricated vertical drains from a barge

DSC_1084

PVD installation N23 provincial road widening The Netherlands

With an installation depth up to 12m, we installed between 2015-2016, 11.300.000m1 of prefabricated vertical drains