Direct naar hoofdinhoud

Utiliteitsbouw

Grondverbetering voor logistieke centra, commerciële gebouwen en industriële locaties kan worden uitgevoerd als onderdeel van een integrale oplossing, waarbij de volledige bouwlocatie wordt behandeld, maar kan ook worden beperkt tot locale oplossingen, waarbij bijvoorbeeld alleen de funderingslocaties worden behandeld. Welke methode u kiest, hangt sterk af van de bodemgesteldheid en eisen aan (differentiële) zettingen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden schroom niet om contact op te nemen.

Voor gebieden met samendrukbaar materiaal, zoals klei en veen, in de ondergrond bestaat de keuze voor het bouwrijpmaken vaak uit het integraal behandelen van het gebied met behulp van consolidatietechnieken zoals verticale drains en vacuümconsolidatie. Na installatie en voorbelasting geven de behandelde gebieden een vermindering van de restzetting en differentiële zettingen, wat resulteert in een langere levensduur van de verhardingen en het voorkomen van schade aan voorzieningen die op de constructies moeten worden aangesloten. In sommige gevallen, wanneer de samendrukbare lagen oppervlakkig zijn, wordt ook een vervangingsmethode met verdichting van het vervangen materiaal of het creeeren van kolommen met grote diameter gebruikt. Dit is allemaal afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden en vereisten.

In het geval van een locatie met korrelig materiaal kunnen onze verdichtingstechnieken zoals CDC (rapid impact compaction) of CRC (high energy impact compaction) het draagvermogen vergroten of het risico op liquefactie verminderen. De verdichting kan worden uitgevoerd op het gehele terrein, maar ook op specifieke funderingslocaties. Onze oppervlakteverdichtingstechnieken zijn zeer geschikt voor dit soort verbetering met invloedsdieptes die precies in de belastingsverdelingszone van de fundering vallen. In het geval van diepe liquefactierisico's zijn aanvullende methoden zoals vibroverdichting beschikbaar om de grond op grotere diepte te verdichten.

Voor siltige gronden, die zich tussen bovengenoemde situaties bevinden, zijn elementoplossingen zoals grind kolommen / grindkernen beschikbaar om de veiligheid tegen vervloeiing te vergroten en/of het draagvermogen te vergroten.