Direct naar hoofdinhoud

Infrastructuur

Bij grondverbetering voor de lijninframarkt gaat het vaak om het behandelen van de ondergrond vóór de aanleg van de ophogingen. Welke methode u kiest, hangt sterk af van de bodemgesteldheid in relatie tot het niveauverschil tussen voor en na de aanleg, de sterkte van de ondergrond en de restzettingseisen. Grondverbeteringswerken voorgroot schalige ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van een integrale oplossing, waarbij de volledige bouwplaats wordt behandeld, maar kunnen zich ook beperken tot de behandeling van specieke gebieden. Welke methode u kiest, hangt sterk af van de bodemgesteldheid, in relatie tot het verschil in maaiveldniveau tussen voor en na de bouw. Wanneer de volledige gebieden er bovenop worden gebracht

Wanneer een aanvulling bovenop samendrukbare grond wordt geplaatst, bepalen de restzettingseisen en de stabiliteit van de ophoging vaak de noodzaak en omvang van de grondverbetering. Consolidatietechnieken zoals verticale drains met overhoogte en vacuĆ¼m consolidatie zijn wereldwijd de meest gebruikte technieken om de ondergrond geschikt te maken. Na de zettingsperiode zullen de behandelde gebieden een vermindering van rest- en differentiĆ«le zettingen laten zien, wat resulteert in langere onderhoudscycli van het weg- of spoortraject. Wanneer er erg strikte restzettingscriteria gelden is het soms mogelijk dat de verticale drain oplossingen niet het meest economische resultaat geven binnen de randvoorwaarden van het project. In deze gevallen kan het gebruik van met geotextiel omhulde kolommen of andere elementtechnieken de oplossing geven om alles binnen de randvoorwaarden in de beschikbare tijd aan te leggen. In sommige gevallen, wanneer de samendrukbare lagen oppervlakkig zijn, kan een vervangingsmethode met verdichting van het vervangen materiaal, of het maken van kolommen met een grote diameter, ook een economische oplossing zijn. Dit is allemaal afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden en vereisten. Neem gerust contact met ons op voor een beoordeling van uw specifieke geval.

In het geval van een locatie met korrelig materiaal zijn onze verdichtingstechnieken, zoals CDC (rapid impact compaction) of CRC (high energy impact compaction), in staat om het draagvermogen te vergroten en het risico op vervloeiing te verminderen. De verdichting kan op het volledige terrein worden uitgevoerd, maar ook op specifieke locaties. Onze oppervlakteverdichtingstechnieken zijn uitermate geschikt voor dit soort behandelingen, waarbij de invloedsdiepte vaak mooi in de belastingsverdelingszone van de fundering valt. In het geval van aardbevingsrisico's zijn aanvullende methoden zoals vibrocompactie beschikbaar om de grond tot grotere diepten te verdichten.

Voor siltige gronden, die tussen bovengenoemde situaties in vallen, zijn elementoplossingen zoals grindkolommen of grindkernen beschikbaar om de veiligheid tegen vervloeiing te vergroten en/of het draagvermogen te vergroten.