Direct naar hoofdinhoud

Mijnbouw

Grondverbetering voor olie & gas en mijnbouwprojecten kennen diverse toepassingsgebieden. Grondverbetering kan worden uitgevoerd voor tankparkfunderingen, maar ook voor complete raffinaderijen en winlocaties. Voor de mijnbouw zijn de toepassingsgebieden voornamelijk gericht op de behandeling van tailing ponds en het verdichten van dammen om de bouwsnelheid te verhogen.

Voor olie- en gaslocaties kan Cofra verschillende oplossingen bieden, van het uitvoeren van een volledige grondverbetering met verdichting van de fundering, het toepassen van PVD met overhoogte om de restzettingen te beperken tot het verdichting van losse zandsoorten. De consolidatietechnieken worden vaak gebruikt als integrale grondverbeteringsoplossing, waarbij de volledige bouwplaats wordt behandeld wanneer deze zich op zachte samendrukbare grond bevindt. Na het voorbelasten zullen de behandelde gebieden een vermindering van de zettingen na de bouw vertonen, waardoor differentiële zettingen worden beperkt en schade aan voorzieningen die met de constructies zijn verbonden, wordt voorkomen. Verdichting wordt gebruikt om vervloeiing te voorkomen of om funderingslocaties te verdichten om het last-zakkingsgedrag van de ondergrond te vergroten en de funderingspoer grootte te verkleinen.

Voor tailing ponds heeft Cofra, afhankelijk van de materiaal eigenschappen, meerdere oplossingen beschikbaar. De belangrijkste toepassing is het voorzien in drainage van de tailing door het installeren van drains. Deze drains kunnen ook actief worden gemaakt door een vacuüm aan te leggen, waardoor vooral de bovenste meters van het residue materiaal worden verbeterd zonder dat er een toeslag hoeft te worden gebruikt. Hierbij is het resultaten het creëren van extra volume in het opslagbekken en het creeeren van strekte in de bovenlaag. Gemodificeerde verticale drains kunnen ook worden gebruikt om de grondwaterspiegel te verlagen en water uit de tailingpond te onttrekken. Ze kunnen allemaal worden geïnstalleerd vanaf de bovenkant van de tailings vanaf pontons of ander drijvend materieel. Bij grof granulair materiaal kan verdichting ook een optie zijn, vooral op de tailing beaches.