Cofra is begonnen met de toepassing van Geotextiel Omhulde Kolommen toen de voormalige Mobius-sectie, in het verleden de marktleider in de installatie van GEC, werd overgenomen door ons moederbedrijf Boskalis. Vanwege onze sterke relatie met Huesker is Cofra een van hun voorkeursinstallateurs geworden om de GEC-kolommen op elke locatie ter wereld te installeren.

Wat het is

GEC (geotextiel omhulde kolommen) zijn granulaire kolommen, meestal bestaande uit zand, omhuld met een geotextiel met hoge sterkte. Het doel van dit geotextiel is om de integriteit van de kolom te waarborgen en opsluiting te bieden in zeer slappe grondlagen tot een ongedraineerde afschuifsterkte van 15 kPa. Boven 15 kPa heeft de grond voldoende tegendruk om de integriteit van de kolom te waarborgen en kan zand of steen zonder geotextiel worden geplaatst. De kolommen hebben meestal een diameter van 80 cm.

Hoe het werkt

Het belangrijkste onderdeel in de kolom is de omhulling van de kolom met het geotextiel. Dit geotextiel biedt ondersteuning aan het aanvul materiaal en creëert zo een stijve flexibele behuizing die wordt opgespannen door de naar buiten gerichte horizontale spanningen van de aanvulling. Het systeem werkt als een drain en als een paal. De kolom verplaatst het grootste deel van de belasting naar de lager gelegen draagkrachtige laag en creëert door vervorming van de kolom een evenwicht met de omringende grond, waardoor de belasting op het zachte materiaal wordt gereduceerd en zettingen en restzettingen worden beperkt. Het systeem wordt vaak gebruikt in combinatie met een matras constructie bovenop de palen om de spreiding van de belasting te verbeteren.

Waarom het wordt gebruikt

Het systeem wordt gebruikt op locaties waar zeer zachte grond aanwezig is en een oplossing met PVD en toeslag niet in staat is om de vereiste stabiliteit of restzetting binnen de gegeven bouwperiode te bieden. Het toepassen van GEC heeft de volgende effecten:

  • Vermindering van de restzetting met 50 - 75% en kan worden beperkt door tijdelijke voorbelasting
  • Tot 90% van de consolidatie vindt plaats tijdens de bouw
  • In staat om te worden gebruikt in extreem zachte grond (bijv. Ongedraineerde afschuifsterkte <15 kPa)
  • Direct na installaties belastbaar

Toepassingsgebied

Geotextiel omhulde kolommen worden gebruikt in de volgende markten en toepassingsgebieden

  • Infrastructuur: de GEC-techniek wordt gebruikt voor de snelle aanleg van taluds voor wegen, spoorwegen, startbanen en opstelplaatsen voor luchthavens en havengebieden.
  • Baggeren en landaanwinning: GEC kan worden gebruikt om het gebruik van zand cunetten te vermijden
  • Constructie: de GEC-techniek wordt gebruikt voor de snelle aanleg van taluds voor bouwplaatsen.

 

De volgende grondsoorten zijn geschikt voor het gebruik van GEC:

Hoe het is geïnstalleerd

Een GEC- kolom wordt geïnstalleerd door een stalen buis van 800 mm in de grond te trillen en deze ongeveer 0,5 m in de draagkrachtige zandlaag te trillen. Eenmaal op diepte wordt het geotextiel, op maat gemaakt naar de juiste lengte, in de behuizing neergelaten en gevuld met granulair materiaal. Ondertussen installeert of trekt de installatieset de behuizing van een andere kolom. Zodra een kolom vol is met zand, wordt de omhulling trillend teruggetrokken om het zand in de kolom te verdichten en blijft de GEC- kolom op zijn plaats.

 

De kolommen worden vaak gebruikt om de draagkracht van de installatie machines te leveren.

 

Neem contact op met onze specialisten

Een selectie van onze elementen projecten

Back to top