Verdichtingstechnieken maken sinds 2005 deel uit van de portefeuille van Cofra. Sindsdien hebben we met onze verdichtingstechnieken enkele tientallen miljoenen kubieke meters verdicht. Onze drie verdichtingstechnieken vullen elkaar aan en worden vaak samen gebruikt bij verdichtingsprojecten. We gebruiken onze Cofra Vibroflotation-apparaten bij reclamaties waarbij we een dikte van meer dan 7 tot 9 meter moeten verdichten. Onze specialist vertelt u er graag meer over.

Wat het is

De Cofra Vibro Compaction (CVC) -methode, ook wel Vibroflotatie genoemd, is een techniek die wordt gebruikt om losse granulaire materialen op grotere diepten te verdichten. Een gevleugelde vibrator-sectie, met een excentrisch gewicht, bevindt zich aan de onderkant van de vibroflot. Een vibroflot bestaat uit een vibrator en verschillende volgers om een lange naald te maken die in de grond wordt ingebracht. De vibrator genereert horizontale trillingen die leiden tot een verdichte zone rond de vibrator.

Hoe het werkt

De verdichting van de ondergrond wordt geïnitieerd door hoogfrequente trillingen, die leiden tot de herschikking van de deeltjes in de horizontale invloedszone, vaak treedt hier vervloeiing op. Deze trillingen worden op diepte gegenereerd door de vibrator. Het verdicht een kolom grond rond de zogenaamde flot.

De geschiktheid van de methode is meer dan andere verdichtingstechnieken afhankelijk van de korrelgrootteverdeling en het fines gehalte. Het materiaal moet voldoende doorlatend zijn om het toegevoegde water tijdens het verdichtingsproces snel te kunnen afvoeren. In de praktijk betekent dit minder dan 10% fines en minder dan 2% klei. Tijdens veldproeven aan het begin van een project wordt de horizontale invloedszone bepaald onder verschillende operationele procedures en gerelateerd aan de projecteisen. De uitkomst van de veldproeven resulteert in een hart op hart afstand, ook wel rastergrootte genoemd.

Waarom het wordt gebruikt

Verdichting is vereist om liquefactie risico's te beperken of het draagvermogen en het zettingsgedrag onder belasting van de ondergrond te verbeteren. CDC-verdichting wordt vaak gebruikt bij nieuwe landaanwinningen om de ondergrond te verdichten tot de vereisten en om vervloeiing bij een aardbeving te voorkomen.

De CVC-resultaten en vereiste inspanningen zijn gerelateerd aan het grondtype, fine gehalte en eisen. Het toepassen van trillingsverdichting heeft de volgende effecten:

 • Verdichting van de ondergrond door trillingen en herschikking van de korrels
 • Toename wrijvingshoek
 • Toename E modulus
 • Toename draagkracht
 • Liquefactie mitigatie
 • Reductie van de zetting bij het aanbrengen van een belasting

Toepassingsgebied

Cofra Vibro Compactie wordt gebruikt in de volgende markten en toepassingsgebieden:

 • Infrastructuur: de CVC-techniek wordt gebruikt voor het verdichten van ophogingen voor wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen en opstelplaatsen voor luchthavens en havengebieden. De verdichting wordt toegepast om het risico op liquefactie te beperken, maar ook om de eigenschappen van de ondergrond te verbeteren tbv zettingen onder belasting.
 • Baggeren en landaanwinning:CvC wordt vaak gebruikt om de diepere delen van de landaanwinning volgens specificatie te verdichten
 • Mijnbouw: CVC kan worden gebruikt om depots te verdichten ten behoeve van rehabilitatie van deze gebieden.
 • Constructie:Cofra Vibro Compactie wordt gebruikt in de bouw om terreinen te verdichten en liquefactie risico’s te verlagen
 • Liquefactie mitigatie: CVC wordt gebruikt voor liquefactie mitigatie in gebieden waar losse verzadigde granulaire grond voorkomt onder een diepte van 7 tot 9 meter

De volgende grondsoorten zijn geschikt voor het gebruik van CVC:

Hoe het wordt geïnstalleerd

De CVC-methode wordt uitgevoerd door een grote vibrerende naald, vibroflot genaamd, in de grond te laten zakken door middel van water- en / of luchtjets. Op diepte begint de verdichtingsfase en de vibroflot wordt geleidelijk of in stappen teruggetrokken, terwijl hij de onderzijde zwaar trilt. De trillingen worden gegenereerd door de gevleugelde vibrator-sectie onderkant van de vibroflot, met een excentrisch gewicht. Tijdens het verdichten wordt granulair materiaal vanaf het oppervlak toegevoegd om het ontstane volume te vullen.

 

 

Neem contact op met onze specialisten

Een selectie van onze compactie projecten

Back to top