Veenachtige, kleiachtige en soms zelfs siltige grondlagen worden gekenmerkt door een hoog watergehalte, een zeer lage doorlatendheid en een lage sterkte. Wanneer belastingen op deze bodems worden uitgeoefend, ontwikkelt zich overspannen poriewater omdat de grond zich niet aan de nieuwe belasting kan aanpassen vanwege de zeer lage permeabiliteit en langzame dissipatie van het overtollige poriewater.

Wanneer een ophoging wordt gebouwd, zonder dat er tijd beschikbaar is voor de afvoer van de overspannen poriewaterdruk door middel van onze consolidatietechnieken, worden vaak zogenaamde elementen gebruikt als grondverbeteringsoplossing. Alle elementoplossingen hebben hun eigen kenmerken, maar het belangrijkste principe is belastingoverdracht naar een lager gelegen draagkrachtige laag. In het geval van GEC- en CSC-techniek wordt  dit tevens gecombineerd met het beperken van de ontwikkeling van wateroverspanning en dus ook het verminderen van de restzettingen na constructie.

 

Steenkolommen en GEC's kunnen ook worden gebruikt om liquefactie te verminderen.

 

Lees meer via de links in het onderstaande overzicht.

Onze oplossingen

Cofra heeft de volgende elementoplossingen in haar portfolio

Een selectie van onze elementen projecten

Back to top