Rapid impact verdichting (RIC) heeft de methode voor het verdichten van landaanwinningen veranderd. Tegenwoordig worden landaanwinningsprojecten veel sneller uitgevoerd in vergelijking met 10 jaar geleden. Dit komt vooral door de uitbreiding van de baggervloot en de steeds grotere vaartuigen. Dit vermindert de beschikbare tijd voor de diepe verdichting van een terrein en resulteert in de vraag naar verdichtingsmethoden die geschikt zijn voor het compacteren van lagen van 4 tot 8 meter dik met behulp van een goedkope, snelle en betrouwbare methode. Met de ontwikkeling van de CDC-techniek, een snelle impactverdichtingstechniek, heeft Cofra een product beschikbaar dat geschikt is voor de eisen. De techniek comprimeert de

Wat het is

Cofra Dynamic Compactie (CDC) methode, ook wel Rapid impact compactie (RIC) genoemd, is een techniek die losse granulaire materialen verdicht tot een diepte van 7 tot 9 meter onder het oppervlak door herhaaldelijk een hydraulisch versneld gewicht te laten vallen van een hoogte van 1,2 tot 1,5 m op een voet die in contact blijft met de grond. Dit biedt een zeer veilig en degelijk operationeel proces in vergelijking met Dynamische Compactie (valgewicht). We hebben hamers beschikbaar met valgewichten van 9 tot 16 ton.

Hoe het werkt

De verdichting van de ondergrond wordt geïnitieerd door trillingen, die leiden tot de herschikking van de korrels. Deze trillingen worden gegenereerd door de impact van een gewicht op het oppervlak.

De CDC-methode is in wezen een vorm van dynamische verdichting waarbij verdichting wordt bereikt door een gewicht vanaf een bepaalde hoogte te heffen en te laten vallen. Het verschil is dat in het geval van CDC de voet in contact blijft met het oppervlak en trillingen in de ondergrond initieert. Dit maakt het mogelijk om dicht bij of onder het waterniveau te verdichten. Afhankelijk van de vereisten worden op elke locatie 20 tot 60 slagen gegeven. De verdichting van een enkel punt duurt ongeveer 2 minuten.

De verdichtingsresultaten zijn onder andere afhankelijk van het bodemtype, silt gehalte en eisen. Een beoordeling van de plaatselijke ondergrond door een verdichtingsdeskundige wordt daarom ten zeerste aanbevolen. De diepte invloed kan worden beperkt door dichtheidsverschillen in de ondergrond. Als de situatie ideaal is, kunnen effecten tot 9 meter diep worden gemeten. Verbeteringen tot qc = 30MPa zijn vaak bereikt in de top 5 meter van de ondergrond.

Waarom het wordt gebruikt

Verdichting is vereist om liquefactie risico's te beperken of het draagvermogen en het zettingsgedrag onder belasting van de ondergrond te verbeteren. CDC-verdichting wordt vaak gebruikt bij nieuwe landaanwinningen om de ondergrond te verdichten tot de vereisten en om vervloeiing bij een aardbeving te voorkomen. Er is ook veel vraag naar de oplossing om de last- en zakkingskarakteristieken van toplagen te verbeteren, dit omdat de invloedsdiepte perfect samenvalt met het invloedsgebied van een 3m bij 3m funderingspoer.

Toepassing van CDC heeft de volgende effecten:

  • Verdichting van de ondergrond door trillingen en herschikking van de korrels
  • Toename wrijvingshoek
  • Toename E modulus
  • Toename draagkracht (proctor dichtheden van 95% en 98% MDD kunnen worden bereikt met het systeem)
  • Liquefactie mitigatie
  • Reductie van de zetting bij het aanbrengen van een belasting

Toepassingsgebied

Cofra Dynamische Compactie wordt gebruikt in de volgende markten en toepassingsgebieden:

  • Infrastructuur: de CDC-techniek wordt gebruikt voor het verdichten van ophogingen voor wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen en opstelplaatsen voor luchthavens en havengebieden. De verdichting wordt toegepast om het risico op liquefactie te beperken, maar ook om de eigenschappen van de ondergrond te verbeteren tbv zettingen onder belasting.
  • Baggeren en landaanwinning: CDC wordt vaak gebruikt om de toplaag van de landaanwinning volgens specificatie te verdichten
  • Mijnbouw: CDC kan worden gebruikt om wegen te verdichten voor de zware mijnbouwvrachtwagens of om hogere productie mogelijk te maken bij het vullen van overburden depots.
  • Constructie: Cofra Dynamische compactie wordt gebruikt in de bouw om terreinen te verdichten, maar ook om de gebieden te onderzoeken op zwakke plekken door gebruik te maken van de meting van de reflectie van de impact, vaak wordt een van onze lichtere hamers gebruikt voor deze toepassing
  • Liquefactie mitigatie:CDC wordt gebruikt voor liquefactie mitigatie in gebieden waar losse verzadigde granulaire grond voorkomt tot een diepte van 7 tot 9 meter

De volgende grondsoorten zijn geschikt voor het gebruik van CDC:

Hoe het wordt geïnstalleerd

Het operationele proces van Cofra Dynamische Compaction bestaat uit het plaatsen van de voet op de gemarkeerde locatie. Na het positioneren wordt de hamer losgemaakt van het hefframe om tijdens het verdichten vrij te kunnen bewegen. Het verdichtingsproces wordt gestart door het gewicht naar de vooraf bepaalde hoogte te tillen, waarna de hamer op de voet valt die in contact met de grond bleef. Dit proces wordt herhaald totdat aan de stopcriteria van onze geotechnisch ingenieur is voldaan. Na voltooiing wordt de hamer verbonden met het frame en opgetild naar de volgende verdichtingslocatie. Een dicht raster tussen 2,0 en 4,0 meter wordt gebruikt om homogene verdichting te creëren.

 

 

Neem contact op met onze specialisten

Een selectie van onze compactie projecten

Back to top