Direct naar hoofdinhoud

Boskalis verwerft EUR 120 miljoen contract voor de ontwikkeling en het klimaatbestendig maken van Gulhifalhu in de Malediven

Papendrecht, 30 januari 2023

Boskalis heeft een contract verworven van het ministerie van Nationale Planning en Infrastructuur van de Republiek der Malediven met betrekking tot de verdere ontwikkeling en het klimaatbestendig maken van Gulhifalhu. Het contract heeft een waarde van circa EUR 120 miljoen. Dit project betreft de tweede fase van de uitbreiding van het eiland Gulhifalhu, waarvoor Boskalis in de afgelopen jaren ook de eerste fase heeft uitgevoerd.

De ontwikkeling van Gulhifalhu, dat circa vier kilometer van de hoofdstad Malé ligt, is onderdeel van het strategische plan van het ministerie van Nationale Planning en Infrastructuur om de haveninfrastructuur te verbeteren en ontwikkelen, en zal tevens dienen als klimaatadaptieve oplossing om dit deel van de Malediven bestand te maken tegen de stijgende zeespiegel. Voor de tweede fase van de ontwikkeling van het eiland gaat Boskalis een grote sleephopperzuiger inzetten om met behulp van circa achttien miljoen kubieke meter zand nieuw land aan te winnen. De activiteiten van Boskalis omvatten daarnaast werkzaamheden ten behoeve van de bescherming van de kust door het plaatsen van stenen.

Om de milieueffecten van de bagger- en landwinningswerkzaamheden te beheersen is een uitgebreide milieueffectrapportage uitgevoerd conform de hoogste internationale standaarden. Om eventuele negatieve effecten te mitigeren voert Boskalis diverse maatregelen uit, waaronder het verplaatsen van koraal en maatregelen ter beperking van de verspreiding van sedimenten in het water in combinatie met regelmatige monitoring van de waterkwaliteit.

De afgelopen twee decennia heeft Boskalis in de Malediven meerdere klimaatadaptieve bagger- en landaanwinningsprojecten uitgevoerd, waaronder de reconstructiewerkzaamheden op de eilanden Vilufushi en Villingili na de verwoestende tsunami eind 2004 en de initiële ontwikkeling van Gulhifalhu in 2010 en 2012. Daarnaast was Boskalis in 2019 en 2020 verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van de eerste fase van de uitbreiding van Gulhifalhu.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.


Onze laatste nieuws berichten

Boskalis verwerft EUR 120 miljoen contract voor de ontwikkeling en het klimaatbestendig maken van Gulhifalhu in de Malediven

30 januari 2023

Boskalis verwerft opdracht voor honderdste windpark op zee

16 januari 2023

Cofra heeft een groot project in Singapore aangenomen

01 januari 2012

Verticale drainage installatie Oost-Afrika

01 januari 2012

Waardering veilig werken

01 januari 2012

Nieuwe website Cofra

01 januari 2012

Workshop GEC samen met Huesker

01 januari 2012