Volg ons op LinkedIn

Boskalis nieuws overzicht

Geselecteerde filters:
Press release
Corporate news

Boskalis voltooit EUR 100 miljoen aandelen-inkoopprogramma

Papendrecht, 16 september 2021 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft zijn aandelen-inkoopprogramma ter waarde van EUR 100 miljoen voltooid . Gedurende het programma zijn in totaal 4.742.928 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde aankoopprijs van EUR 21,08 per aandeel. Het aandelen-inkoopprogramma is gestart op 18 maart 2019 en op 15 september 2021 afgerond met inbegrip van een tijdelijke opschorting in 2020 als gevolg van de COVID-19 gerelateerde onzekerheden in die periode. ING Bank N.V. heeft het inkoopprogramma in opdracht van Boskalis uitgevoerd. Een volledig overzicht van de individuele transacties staat op www.boskalis.com . Het doel van het aandelen-inkoopprogramma was een vermindering van het geplaatste kapitaal. Het totale aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt 130.277.832, waarvan 952.934 in eigen bezit is. Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 13 september 2021 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 6 september tot en met 10 september eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma. Klik  hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via  ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020 . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis: Sterk operationeel halfjaar en positieve vooruitzichten

Papendrecht, 24 augustus 2021 ‎ KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2021 Omzet: EUR 1,32 miljard  (H1 2020: EUR 1,26 miljard) EBITDA: EUR 226 miljoen  (H1 2020: EUR 204 miljoen) Nettowinst: EUR 72 miljoen  (H1 2020: verlies EUR 96 miljoen) Orderportefeuille: EUR 5,53 miljard  ( Eind 2020: EUR 5,31 miljard ) VOORUITZICHTEN TWEEDE HALFJAAR 2021 Dredging: druk tweede halfjaar met goede vlootbezetting Offshore Energy: vergelijkbaar beeld met het eerste halfjaar Towage & Salvage: Towage stabiel. Salvage operationeel onvoorspelbaar; geen grote afwikkelresultaten EBITDA-verwachting tweede halfjaar: in lijn met eerste halfjaar    Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft ondanks de aanhoudende COVID-19 gerelateerde beperkingen een goed halfjaar afgesloten met een sterke toename van het resultaat. De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 4,6% toegenomen tot EUR 1,32 miljard (H1 2020: EUR 1,26 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valuta-effecten was de omzetgroei 2,7%. De EBITDA is met 10,8% toegenomen en kwam uit op EUR 226 miljoen (H1 2020: EUR 204 miljoen) en het bedrijfsresultaat nam met 34,1% toe tot EUR 97 miljoen (H1 2020: EUR 72 miljoen). De nettowinst bedroeg EUR 72 miljoen, daar waar een jaar geleden een nettoverlies van EUR 96 miljoen werd gerapporteerd. Er waren geen bijzondere baten of lasten in het eerste halfjaar, waar in het eerste halfjaarresultaat 2020 bijzondere lasten van EUR 144 miljoen na belasting werden verantwoord. In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met 2,6% afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bij een licht lager resultaat. Deze ontwikkeling is ten dele het gevolg van aanhoudende COVID-19 gerelateerde reisbeperkingen en quarantainemaatregelen resulterend in operationele inefficiënties op enkele grote projecten. Daarnaast is in het tweede kwartaal vervroegd onderhoud gepleegd aan de (middel)grote sleephopperzuigers, met hogere operationele kosten en een lagere inzetbaarheid als gevolg. Met het oog op de volle orderportefeuille en de drukke vooruitzichten is besloten een deel van het voor het tweede halfjaar geplande onderhoud naar voren te halen en in het eerste half jaar uit te voeren. De grootste omzetbijdrage kwam uit projecten in Zuidoost-Azië, het Indisch subcontinent, Canada, Denemarken en de Nederlandse markt. Bij Offshore Energy is de omzet met ruim 18% toegenomen met een fors hoger resultaat. De contracting omzet was vrijwel stabiel, waarmee de omzetgroei aan de zijde van services zat. Zowel Marine Transport & Services als Subsea Services had een goed eerste halfjaar en daarnaast droeg ook de integratie van het recent overgenomen Rever Offshore fors bij aan de omzetgroei. Over de gehele linie droegen de diverse activiteiten bij aan het goede divisieresultaat, met in het bijzonder een goed halfjaar voor de offshore windprojecten en Subsea Services. Binnen de Towage & Salvage divisie heeft Salvage een aantal spraakmakende opdrachten met succes uitgevoerd, waaronder het vlottrekken van de Ever Given in het Suezkanaal en het veiligstellen van de Eemslift Hendrika voor de kust van Noorwegen. Desondanks was het eerste halfjaar relatief rustig, zeker in vergelijking met het uitzonderlijk drukke 2020. Ondanks een lagere omzet is het divisieresultaat fors toegenomen. Naast een goed halfjaar bij Towage is dit primair het gevolg van een substantieel afwikkelresultaat bij Salvage dat betrekking heeft op een in 2019 operationeel voltooide emergency response opdracht. De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn weliswaar toegenomen ten opzichte van 2020, maar liggen nog altijd op een laag niveau als gevolg van een breed scala aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparende maatregelen. De netto-kaspositie is conform verwachting afgenomen maar de financiële positie is nog altijd onverminderd sterk. De uitzonderlijk hoge netto-kaspositie per jaareinde 2020 is afgenomen tot EUR 213 miljoen, grotendeels als gevolg van investeringen, de uitbetaling van dividend, het aandeleninkoopprogramma en normalisatie van het werkkapitaal. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1 miljard. De solvabiliteit is met 50% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten. De orderportefeuille is met ruim 4% toegenomen tot een nieuwe recordhoogte van EUR 5,53 miljard (ultimo 2020: EUR 5,31 miljard). De grootste toename in de portefeuille vond plaats bij Dredging & Inland Infra, binnen Europa. Zo is onder meer in Nederland het project de Meanderende Maas, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma, aangenomen en zijn in het Verenigd Koninkrijk en België omvangrijke infrastructuurprojecten verworven. Met de werken in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2021 veiliggesteld en ligt er een zeer solide basis voor de jaren daarna. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “ We kijken terug op een sterk eerste halfjaar met een forse toename van het resultaat . Zeker in het licht van de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen , wereldwijd, is dit een prestatie van formaat . Onze Dredging activiteiten ondervinden de meeste last van de aanhoudende reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen. Zeker in Z uidoost - Azië levert COVID-19 nog dagelijks vele uitdagingen op . Dichter bij huis hebben we in Nederland veel werk kunnen verzet ten en zijn we volop aan de gang met de baggerwerkzaamheden in het kader van de aanleg van de Fehmarnbelt tunnel die Duitsland met Denemarken gaat verbinden. Qua vooruitzichten ziet de scheeps planning er veelbelovend uit met de aanstaande start van het grote werk in de Filipijnen. G elet op de verwachte hoge vlootbezetting hebben we in het eerste halfjaar extra onderhoud uitgevoerd zodat de hoppers straks volop aan de bak kunnen. Offshore Energy had een zeer sterk halfjaar waarmee de opgaande lijn van vorig jaar is voortgezet. Offshore wind, goed voor 43% van de omzet , heeft goed aan het resultaat bijgedragen. Bovendien zien we dat de bijdrage vanuit services verder is toegenomen. Zowel bij zwaar transport als subsea services was het druk en de eind 2020 overgenomen activiteiten van Rever Offshore he bben uitstekend bijgedragen. De integratie van Rever binnen Boskalis verloopt zeer voorspoedig en overtreft financieel de eigen verwachtingen. D oor velen zal begin 202 1 worden herinnerd als het moment dat de economische slagader door Egypte abrupt werd afgesloten door een dwarsligger – de Ever Given . W ereldwijd volgde n miljarden mensen in spanning of het o nze collega’s van de berging zou lukken om de gestrande walvis vlot te trekken. Als in een jongensboek werd er onder extreme druk gewerkt aan verschillende scenario’s om het gigantische container schip zo snel mogelijk vlot te trekken . Uiteindelijk lukte dit na zes lang e , intensieve dagen . Daarmee kwam ee n einde aan de blokkade van het Suezkanaal en kon den de honderden wachtende schepen hun weg vervolgen . Een uniek staaltje vakmanschap in combinatie met voorbeeldige samenwerking met de lokale autoriteiten. Ook een knappe prestatie is de nieuwe recordstand van de orderportefeuille . Met ruim EUR 5,5 miljard biedt deze een gezond fundament aan werk en vlootbezetting voor de komende jaren . Daarnaast kunnen we selectie ver zijn bij het aannemen van nieuw werk. Zo kijken we met meer vertrouwen naar de tweede helft van het jaar en de jaren die volgen. Binnenkort zullen wij starten met het opstellen van ons nieuwe corporate businessplan , 2022-2024 . Belangrijke pijler in dit plan zal de visie zijn op onze rol bij het beteugelen van de gevolgen van klimaatverandering, zowel in mitigatie als in adaptatie. Vast staat al wel dat Boskalis een mooie periode ingaat van economische opbloei en volop kansen ziet om een zeer relevante bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd .” Vooruitzichten Na een operationeel sterk eerste halfjaar en gelet op de orderportefeuille staat Boskalis er goed voor. Het tweede halfjaar zal zeker nog in het teken staan van het zo goed mogelijk uitvoeren en opstarten van projecten gegeven de stringente COVID-19 beperkingen in met name het Verre Oosten. Bij Dredging & Inland Infra zullen het werkvolume en de vlootbezetting naar verwachting toenemen, mede als gevolg van aanstaande werkzaamheden in de Filipijnen, in aanvulling op grote lopende projecten in Singapore, Denemarken en Nederland. Bij Offshore Energy biedt de portefeuille een goede basis voor een stabiel tweede halfjaar. Bij contracting is de succesvolle afronding van de eerste installatiecampagne op het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan van belang. Bij services zijn de vooruitzichten bij Marine Transport & Services ondanks COVID-19 gunstig en levert de offshore windmarkt over de volle breedte van de divisie veel werk op. Towage & Salvage; voor Towage wordt een stabiel beeld verwacht daar waar voor Salvage in het tweede halfjaar een aanzienlijk lager resultaat wordt verwacht na een uitzonderlijk afwikkelresultaat in het eerste halfjaar. De Raad van Bestuur verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar. Voor geheel 2021 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 375 miljoen verwacht met inbegrip van dry-dockings en vier recent aanschafte offshore support en survey schepen. Eventuele acquisities zijn hierbij niet inbegrepen. Dit bedrag ligt in lijn met het begin 2020 gepresenteerde meerjaren-investeringsprogramma waarbij een deel van de voorgenomen investeringen voor 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 en 2022. De grootste investering voor dit jaar is de ombouw van het kraanschip, de Bokalift 2, dat na de oplevering direct aan het werk gaat op een offshore wind project. >>> klik  hier  voor het volledige 2021 halfjaarverslag (Engelstalig) inclusief alle financiële details

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis verwerft contract voor verdieping toegangskanaal naar haven Harwich, VK

Papendrecht, 21 juli 2021 Boskalis heeft van de havenautoriteit van Harwich de opdracht ontvangen voor het verdiepen van het toegangskanaal naar Harwich Haven en de binnenhaven van Harwich. Het contract heeft een waarde van circa EUR 140 miljoen, dat 50/50 verdeeld is tussen Boskalis en Van Oord. Het project omvat het verdiepen van het toegangskanaal en de binnenhaven van minus 14,5 meter naar minus 16 meter om een onbelemmerde toegang van de nieuwste generatie containerschepen tot de havens van Harwich en Felixstowe mogelijk te maken. Daartoe zal in totaal 15 miljoen kubieke meter slib, zand en klei worden gebaggerd door een jumbo sleephopperzuiger en een grote backhoe dredger. Het gebaggerde materiaal zal worden afgevoerd naar een aangewezen gebied voor de kust. Daarnaast zal gespecialiseerd materieel worden ingezet om grote keien van de zeebodem te verwijderen. De baggerwerkzaamheden gaan direct van start en hebben een doorlooptijd van maximaal twee jaar. Het consortium van Boskalis en Van Oord zal op dit project de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderen door gebruik te maken van een duurzame biobrandstof. De strategie van Boskalis is erop gericht in te spelen op belangrijke macro-economische factoren die de wereldwijde vraag op onze markten aanjagen: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project is ingegeven door de ontwikkeling van grotere containerschepen met een grotere diepgang om de toenemende wereldhandel te faciliteren. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 28 juni 2021 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 21 juni tot en met 25 juni eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma. Klik  hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via  ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020 . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 12 mei 2021 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2020 vandaag heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop.   Dividendvoorstel De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Op 14 mei zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend op 24 mei. Benoeming externe accountant De Vergadering heeft ingestemd met de benoeming van KPMG als accountant van de Vennootschap met ingang van het verslagjaar 2022. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen. Aangepaste Financiële Agenda Noot: de publicatiedatum van de halfjaarcijfers 2021 is gewijzigd naar dinsdag 24 augustus om 07.00 CET. 2021 -2022 FINANCIËLE AGENDA 12 mei 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2021 Aandeel noteert ex-dividend 17 mei 2021 Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs) 24 mei 2021 Betaalbaarstelling aandelendividend 24 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021 (gewijzigde datum) 12 november 2021 Trading update derde kwartaal 2021 10 maart 2022 Publicatie jaarcijfers 2021  12 mei 2022 Trading update eerste kwartaal 2022  12 mei 2022 Algemene Vergadering van Aandeelhouders  18 augustus 2022  Publicatie halfjaarcijfers 2022  11 november 2022 Trading update derde kwartaal 2022  VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco ). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Back to top