Volg ons op LinkedIn

Boskalis nieuws overzicht

Geselecteerde filters:
Press release
Corporate news

Laatste handelsdag aandeel Boskalis

Papendrecht, 8 november 2022 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat vandaag de laatste handelsdag van het aandeel op Euronext Amsterdam is geweest. De beëindiging van de notering is het resultaat van een succesvol openbaar bod en daarmee wordt een beursnotering van meer dan een halve eeuw afgesloten. Boskalis gaat verder als private onderneming en blijft zich als baggeraar en maritiem dienstverlener onveranderd richten op de succesvolle uitvoering van zijn strategie die zich focust op het aanleggen van innovatieve infrastructuur, het faciliteren van de energietransitie en het beschermen van mens en natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Papendrecht, 7 november 2022 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat hedenmorgen een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) heeft plaatsgevonden. Op de Vergadering was in totaal 98,75 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Op de agenda stond de wijziging van de statuten. Dit stempunt is aangenomen en de wijzigingen zijn per 9 november effectief met ingang van de beëindiging van de beursnotering van Boskalis. ‎ VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Beëindiging beursnotering Boskalis per 9 november 2022

Papendrecht, 11 oktober 2022 Met verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( Boskalis ) en HAL Holding N.V. van 30 september 2022, kondigt Boskalis aan dat Euronext Amsterdam de beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam van de gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis (de Aandelen ) heeft goedgekeurd. De notering van de Aandelen zal worden beëindigd per 9 november 2022. Dienovereenkomstig zal de laatste handelsdag van de Aandelen 8 november 2022 zijn waarmee de beursnotering na ruim 51 jaar komt te vervallen. Verwezen wordt naar hoofdstukken 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting ) en 5.10(a) ( Liquidity and market value ; Delisting ) van het biedingsbericht van 23 juni 2022. VOOR MEER INFORMATIE: Investor relations Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Dit persbericht kan voorwetenschap als bedoeld in artikel 7(1) van de Europese Marktmisbruikverordening bevatten .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis en HAL vragen gezamenlijk beëindiging beursnotering Boskalis aan

Papendrecht en Monaco, 30 september 2022, 08.00 CET Dit is een gezamenlijk persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( “ Boskalis ” ) en HAL Holding N.V. Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het b iedingsbericht van 23 juni 2022 (het “ B iedingsbericht ” ). Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, kondigen HAL en Boskalis gezamenlijk aan dat, in verband met het feit dat HAL meer dan 95% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen in Boskalis (de “ Aandelen ”) houdt na afronding van het Bod, zij Euronext Amsterdam N.V. hebben verzocht de beëindiging van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam goed te keuren (“ Delisting ”). Delisting zal naar verwachting spoedig volgen op de Post-Settlement EGM, een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Boskalis, die op 7 november 2022 plaatsvindt. Zoals aangekondigd in het gezamenlijke persbericht van 20 september 2022, zal HAL in het vierde kwartaal van 2022 een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende uitstaande Aandelen te verwerven. Na de Post-Settlement EGM en met ingang van de Delisting zullen de huidige statuten van Boskalis worden gewijzigd. Verwezen wordt naar de agenda en bijbehorende toelichting voor de Post-Settlement EGM die gepubliceerd is op de Boskalis website ( www.boskalis.com ). In het licht van de Delisting heeft Stichting Continuïteit KBW ermee ingestemd mee te werken aan de beëindiging van de overeenkomst tussen Boskalis en Stichting Continuïteit KBW op grond waarvan Boskalis een calloptie heeft verleend aan Stichting Continuïteit KBW en het vervallen van die optie per Delisting. Voorts zal Boskalis beginnen met het verstrekken van informatie aan HAL om haar in staat te stellen te voldoen aan haar lopende financiële rapportage- en consolidatieverplichtingen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.9(e) ( Provision of information to satisfy HAL Obligations ) van het Biedingsbericht. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310

Lees meer
Press release
Corporate news

Eindresultaat van het Bod op Boskalis: HAL zal 98,3% van de Aandelen houden

Papendrecht en Monaco, 20 september 2022, 20:00 CET Dit gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (" Boskalis ") en HAL Holding N.V. wordt uitgebracht ingevolge het bepaalde in artikel 1 7 , lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het openbare bod (het " Bod ") door HAL Bidco B.V. (de " Bieder "), een directe 100%-dochter maatschappij van HAL Investments B.V., op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis. Dit persbericht vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot koop van of inschrijving op effecten. Een bod is uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het " Biedingsbericht "). Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enig e jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het Biedingsbericht. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 27 s eptember 2022 Boskalis en HAL zullen actie ondernemen om de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam te beëindigen HAL zal een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven Tijdens de Na-Aanmeldingstermijn, die vandaag om 17:40 CET is geëindigd, zijn 17.694.837 Aandelen aangemeld onder het Bod die circa 13,7% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis vertegenwoordigen. Tezamen met de reeds door HAL gehouden Aandelen, inclusief Aandelen aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn en Aandelen die door HAL gekocht zijn maar nog niet geleverd, vertegenwoordigt dit een totaal van 127.181.949 Aandelen of circa 98,3% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Overdracht Na-Aanmeldingstermijn Overdracht van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn zal plaatsvinden op 27 september 2022. Op die datum zal de Bieder de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten betalen voor elk Aandeel dat geldig is aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn (of gebrekkig aangemeld indien de Bieder de aanmelding desalniettemin aanvaardt) en dat is geleverd aan de Bieder, op de voorwaarden zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. Beëindiging van de notering van de Aandelen en u itkoop Aangezien HAL meer dan 95% van de Aandelen houdt, zullen Boskalis en HAL actie ondernemen om de notering van de Aandelen van Euronext Amsterdam te beëindigen. Boskalis zal te gelegener tijd verdere details bekendmaken over de beëindiging van de notering. In het vierde kwartaal van 2022 zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven. Verwezen wordt naar hoofdstukken 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting ) en 5.10(a) ( Liquidity and market value ; Delisting ) van het Biedingsbericht. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Afwikkelingskantoor : Van Lanschot Kempen N.V. Attn OS / T&D/ Agency Services L-11 Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Nederland kas@kempen.com Information Agent: Georgeson (Computershare Netherlands B.V.) Blaak 34 3011 TA Rotterdam Nederland boskalis-offer@georgeson.com +31 (0) 10 313 8909 Voorwetenschap, d isclaimer, algemene beperkingen en forward- looking s tatements Dit persbericht kan voorwetenschap als bedoeld in artikel 7(1) van de Europese Marktmisbruikverordening bevatten . De informatie in dit persbericht is niet uitputtend bedoeld. Dit persbericht strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet- of regelgeving. Daarom dienen personen die over dit persbericht komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten H AL en Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties inhouden. Noch HAL, noch Boskalis, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van een van deze beperkingen. Een Aandeelhouder die twijfelt aan zijn of haar positie dient onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen. Bepaalde uitlatingen in dit persbericht zijn mogelijk forward- looking statements. Deze forward- looking statements gelden alleen op de datum van dit persbericht. Forward- looking statements brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen en HAL en Boskalis kunnen de juistheid en de volledigheid van forward- looking statements niet garanderen. Een aantal belangrijke factoren, die HAL of Boskalis niet allemaal kennen of waarover zij geen controle hebben, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van die welke in forward- looking statements worden uitgedrukt. HAL en Boskalis wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om forward- looking statements publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij als gevolg van een wijziging in verwachtingen of om enige andere reden.

Lees meer
Press release
Corporate news

HAL doet Bod op Boskalis gestand op EUR 33,00

Papendrecht en Monaco, 7 september 2022, 7:15 CET Dit gezamenlijke persbericht van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (" Boskalis ") en HAL Holding N.V. (" HAL Holding ") wordt uitgebracht ingevolge het bepaalde in artikel 16, leden 1 en 2 en artikel 17, lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft (het " Bob ") in verband met het openbare bod (het " Bod ") door HAL Bidco B.V. (de " Bieder "), een directe 100%-dochtermaatschappij van HAL Investments B.V., op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Boskalis. Dit persbericht vormt geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tot koop van of inschrijving op effecten. Een bod wordt uitsluitend gedaan door middel van het biedingsbericht van 23 juni 2022 (het " Biedingsbericht "). Dit persbericht is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in het Biedingsbericht, of, voor zover niet gedefinieerd in het Biedingsbericht, het gezamenlijke persbericht van Boskalis en HAL van 29 augustus 2022. Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. HAL doet B od op Boskalis ge s tand op EUR 33,00 82 , 2 % van de Aandelen aange meld of in bezit Overdracht vindt plaats op 14 september 2022 Bied prijs van EUR 33,00 is finaal van rechtswege Resterende Aandelen kunnen tot 20 september 2022 worden aangeboden tijdens de Na-Aanmeldingstermijn tegen dezelfde voorwaarden als het Bod Aanmeldingen ; Bod gestand gedaan Boskalis en HAL zijn verheugd mede te delen dat alle in het Biedingsbericht beschreven Voorwaarden vervuld zijn en dat de Bieder het Bod gestand doet. Dit betekent dat de Biedprijs van rechtswege finaal is. Tijdens de Aanmeldingstermijn zijn 28.285.416 Aandelen aangemeld onder het Bod die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van EUR 933 miljoen en circa 21,9% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Tezamen met de reeds door HAL gehouden Aandelen, inclusief Aandelen die door HAL gekocht zijn maar nog niet geleverd, vertegenwoordigt dit een totaal van 106.314.654 Aandelen of circa 82,2% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis. Sinds de eerste aankondiging van het voorgenomen openbaar bod door HAL op 10 maart 2022 zijn 46.589.483 Aandelen aangemeld of verworven, hetgeen ongeveer 36,0% van het geplaatste aandelenkapitaal van Boskalis vertegenwoordigt. Overdracht Op de Dag van Overdracht zal de Bieder de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten betalen voor elk Aangemeld Aandeel dat is geleverd aan de Bieder, op de voorwaarden zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. De Dag van Overdracht is 14 september 2022.    Na-Aanmeldingstermijn De Bieder kondigt hierbij een Na-Aanmeldingstermijn aan die zal aanvangen op 8 september 2022 om 09:00 CET en zal eindigen op 20 september 2022 om 17:40 CET. Dit stelt Aandeelhouders die hun Aandelen niet hebben aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn in staat om dit alsnog te doen tijdens de Na-Aanmeldingstermijn onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als het Bod. De Bieder zal de levering van alle Aandelen die geldig zijn aangemeld (of gebrekkig aangemeld, op voorwaarde dat de Bieder een dergelijke gebrekkige aanmelding aanvaardt) tijdens de Na-Aanmeldingstermijn blijven aanvaarden en zal voor dergelijke Aandelen betalen binnen vijf (5) Werkdagen na de laatste dag van de Na-Aanmeldingstermijn. Overeenkomstig artikel 17, lid 4 van het Bob, zal de Bieder binnen drie (3) Werkdagen na de laatste dag van de Na-Aanmeldingstermijn een openbare mededeling doen over het aantal en het percentage van de Aandelen dat is aangemeld tijdens de Na-Aanmeldingstermijn en het totale aantal en percentage Aandelen in bezit van de Bieder. Verwezen wordt tevens naar hoofdstukken 4.11 ( Post- Acceptance Period ) en 10.14 ( Na-Aanmeldingstermijn ) van het Biedingsbericht. Gevolgen van het Bod Indien na afronding van het Bod, HAL, alleen of samen met haar Gelieerde Ondernemingen, voor eigen rekening ten minste 95% van de Aandelen houdt (en op voorwaarde dat er geen Beschermingspreferente Aandelen uitstaan), zal HAL een wettelijke uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verwerven. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delistin g ) van het Biedingsbericht. HAL en Boskalis zijn voorts overeengekomen dat HAL, mits HAL alleen of samen met haar Gelieerde Ondernemingen gezamenlijk minder dan 95% maar ten minste 85% van de Aandelen houdt, Boskalis in kennis mag stellen dat zij de Fusie en Liquidatie na het Bod wenst door te voeren of, met instemming van Boskalis (welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden, voorwaardelijk gemaakt of vertraagd), een alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering van de Aandelen. De vergoeding per Aandeel die niet-aanmeldende Aandeelhouders zullen ontvangen in de Fusie en Liquidatie na het Bod (indien geïmplementeerd) zal zoveel mogelijk gelijk zijn aan de Biedprijs vóór aftrek en inhouding van de toepasselijke Nederlandse dividendbelasting en kan dientengevolge beduidend minder zijn dan de Biedprijs van EUR 33,00 (cum dividend) in contanten per Aandeel. Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van Boskalis en HAL van 29 augustus 2022. Resterende Aandeelhouders die overwegen of voornemens zijn hun Aandelen niet aan te melden gedurende de Na-Aanmeldingstermijn, dienen het gezamenlijke persbericht van Boskalis en HAL van 29 augustus 2022 en het Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) hoofdstukken 5.9(b) ( Buy-Out, Delisting and amendment of the Articles of Association as per Delisting ), 5.9(c) ( Post- Closing Measure between 80% and 95% ), 5.10 ( Possible consequences of the Offer for non- tendering Shareholders ) en 9.3 ( Material Dutch tax consequences for Shareholders who do not tender their Shares ), waarin bepaalde daadwerkelijke of potentiële risico's en gevolgen worden beschreven waaraan Aandeelhouders zullen of kunnen worden onderworpen indien zij ervoor kiezen hun Aandelen onder het Bod niet aan te melden. Boskalis Investor Relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 786969310 Afwikkelingskantoor : Van Lanschot Kempen N.V. Attn OS / T&D/ Agency Services L-11 Beethovenstraat 300 1077 WZ Amsterdam Nederland kas@kempen.com Information Agent: Georgeson (Computershare Netherlands B.V.) Blaak 34 3011 TA Rotterdam Nederland boskalis-offer@georgeson.com +31 (0) 10 313 8909 Voorwetenschap, d isclaimer, algemene beperkingen en forward- looking s tatements Dit persbericht bevat voorwetenschap als bedoeld in artikel 7(1) van de Europese Marktmisbruikverordening. De informatie in dit persbericht is niet uitputtend bedoeld. Dit persbericht strekt alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te kopen of erop in te schrijven. De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet- of regelgeving. Daarom dienen personen die over dit persbericht komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten H AL en Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen door enig persoon. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van die jurisdicties inhouden. Noch HAL, noch Boskalis, noch een van hun adviseurs aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor een niet-naleving van een van deze beperkingen. Een Aandeelhouder die twijfelt aan zijn of haar positie dient onverwijld een geschikte professionele adviseur te raadplegen. Bepaalde uitlatingen in dit persbericht zijn mogelijk forward- looking statements. Deze forward- looking statements gelden alleen op de datum van dit persbericht. Forward- looking statements brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen en HAL en Boskalis kunnen de juistheid en de volledigheid van forward- looking statements niet garanderen. Een aantal belangrijke factoren, die HAL of Boskalis niet allemaal kennen of waarover zij geen controle hebben, kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van die welke in forward- looking statements worden uitgedrukt. HAL en Boskalis wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om forward- looking statements publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij als gevolg van een wijziging in verwachtingen of om enige andere reden.

Lees meer
Back to top