Volg ons op LinkedIn

Boskalis nieuws overzicht

Geselecteerde filters:
News
Corporate news

Boskalis neemt 5.350 zonnepanelen in gebruik, goed voor 15% eigen verbruik in Nederland

Papendrecht, 26 oktober 2020 Boskalis heeft de afgelopen maanden ruim 5.350 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van zijn distributiecentrum in Vlaardingen. Met deze panelen genereert de onderneming circa 1,6 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar, hetgeen gelijk staat aan het verbruik van 560 huishoudens. Het nieuwe distributiecentrum is medio 2019 in gebruik genomen voor de logistieke ondersteuning van de uiteenlopende Boskalis-projecten wereldwijd. Het platte dak van ruim 16.000 vierkante meter leent zich uitstekend voor dit grote aantal zonnepanelen. Boskalis heeft dit project in partnership met Zonnegilde en Triodos Bank Nederland gerealiseerd. Peter Berdowski, CEO Boskalis, “Met het grootschalig opwekken van zonne-energie zetten we een belangrijke stap in de realisatie van onze duurzaamheidsambities voor onze kantoren en distributiecentra. Dit distributiecentrum is direct CO 2 negatief en met het totaal geïnstalleerde vermogen is Boskalis voor 15% zelfvoorzienend in Nederland. Wij maken al jaren gebruik van 100% groene stroom op onze Nederlandse locaties en gaan met deze investering in Vlaardingen een stap verder door deels zelfvoorzienend te worden. In navolging van ons distributiecentrum in Vlaardingen zijn we ook op onze campus in Papendrecht gestart met het installeren van zonnepanelen en onderzoeken we mogelijkheden om verder op te schalen. Hiermee komen we een stapje dichter bij de realisatie van onze  CO 2- -neutrale doelstelling.”‎ Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Boskalis en onze net-zero doelstelling verwijzen wij naar ons Sustainability Report . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Over Zonnegilde: Zonnegilde B.V. is dé specialist op het gebied van het realiseren van zonnepanelen-projecten voor de zakelijke eindgebruikers. Zij werken uitsluitend voor klanten die duurzaamheid in hun werk- en leefomgeving serieus nemen en op zoek zijn naar een kwalitatief, hoogstaand en passend antwoord hierop. Door haar specifieke expertise werken zij met de meest actuele technologie en producten, waardoor klanten verzekerd zijn van een duurzame, slimme oplossing. Zonnegilde verzorgt de aanvraag van de SDE+ subsidie, de plaatsing, het onderhoud van de PV-installatie en de uitwerking van financiering. www.zonnegilde.nl Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 26 oktober 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 19 oktober tot en met 23 oktober eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma. Klik hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020 . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis financiert nieuwe mega snijkopzuiger met door exportkredietverzekering gedekte lening

Papendrecht, 13 oktober 2020 Boskalis heeft vandaag de financiering voor zijn nieuwe mega snijkopzuiger Krios afgesloten door middel van een innovatieve lening die gedekt is door een exportkredietverzekering (EKV). Het betreft hier de eerste EKV verzekerde financiering in zijn soort in Nederland. Met deze faciliteit van EUR 121 miljoen heeft Boskalis een substantieel deel van de nieuwbouwkosten van de Krios geherfinancierd. De met een EKV gedekte lening voor Nederlandse exporteurs is eind 2019 door het Nederlandse ministerie van Financiën geïntroduceerd. De regeling is gericht op indirecte export, wat in het geval van Boskalis een nieuw gebouwd baggerschip betreft dat op projecten in het buitenland zal worden ingezet. De Krios wordt momenteel bij IHC in Nederland gebouwd. De door ING en de Rabobank verstrekte lening is geherfinancierd onder een zogenaamde CIRR-regeling ( Commercial Interest Reference Rate ) en wordt gedekt door Atradius Dutch State Business. De looptijd van de faciliteit is twaalf jaar, kent een lineaire aflossing en de all-in financieringskosten bedragen iets minder dan één procent. Naast het aantrekkelijke all-in tarief sluit de lange looptijd van de faciliteit uitstekend aan bij de lange economische levensduur van het schip. Bovendien sluit deze nieuwe lening goed aan op de huidige financieringsstructuur van Boskalis, resulterend in een goed gespreid en langlopend profiel. Naast deze twaalfjarige faciliteit heeft Boskalis USD 325 miljoen uitstaan in US Private Placements , af te lossen in juli 2023, en beschikt Boskalis tot april 2025 over een thans ongebruikte Revolving Credit Facility van EUR 500 miljoen. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis verwerft meerdere contracten voor baggeractiviteiten in Duitsland

Papendrecht, 12 oktober 2020 ‎Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van EUR 45 miljoen en gaan de komende maanden van start. Het eerste contract is voor het verbeteren van de bestaande kustverdediging op het eiland Wangerooge om de bewoners van het eiland te beschermen tegen overstromingen en is gegund door het Duitse Waterwegen- en Scheepvaartbureau WSA Weser-Jade-Nordsee. Dit project wordt samen met een lokale Duitse partner uitgevoerd en omvat de versterking van de strekdammen en oeverbescherming door middel van onder meer 200.000 ton steen. Naast een backhoe dredger zal een aantal splijtbakken worden ingezet. De werkzaamheden gaan in november 2020 van start en zullen naar verwachting eind 2021 worden afgerond. Daarnaast heeft Boskalis een opdracht ontvangen van het WSA Weser-Jade-Nordsee voor het onderhoud van een 90 kilometer lang deel van de vaargeul van de Weser tussen Nordenham en Bremerhaven. In het kader van een tweejarig onderhoudscontract zal Boskalis in totaal circa 14 miljoen kubieke meter zand en slib baggeren, dat op aangewezen locaties langs de rivier zal worden gedeponeerd. Boskalis zal een middelgrote sleephopperzuiger inzetten voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden die begin 2021 aanvangen en tot eind 2022 voortduren. Het derde contract dat Boskalis heeft verworven, is gegund door Niedersachsen Ports voor het onderhoud van de haven van Emden, een van de grootste Duitse Noordzeehavens. Vanaf 1 november 2020 zal Boskalis de haven op de vereiste diepte houden door jaarlijks circa 2,7 miljoen kubieke meter zand en slib te baggeren met een sleephopperzuiger voor twee opeenvolgende jaren. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag in onze markten stimuleren: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, wereldwijde bevolkingsgroei en de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering. Het project op het eiland Wangerooge is gericht op het bestrijden van de gevolgen van extreem weer in verband met de klimaatverandering. De activiteiten in de Weser en de haven van Emden worden voor een groot deel gedreven door de noodzaak om de havens toegankelijk te houden voor de wereldwijde handel over zee. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis bij uitstek in staat om een belangrijke maatschappelijke rol te spelen bij het creëren en beschermen van welvaart en het bevorderen van de energietransitie.   VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis’ veelzijdige en gespecialiseerde vloot benodigd voor twee uitzonderlijke transport- en installatieprojecten

Papendrecht, 2 september 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft onlangs twee uitzonderlijke projecten aangenomen. Het eerste project omvat het transport en de installatie van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland.  Het tweede project omvat de installatie van brugsecties van ’s werelds langste hangbrug, de Çanakkale 1915-brug in Turkije. Doorslaggevende factoren voor de toekenning van beide contracten zijn Boskalis’ veelzijdigheid op het gebied van offshore transport- en installatiewerk en de grote variëteit aan gespecialiseerd Boskalis-materieel waarmee het de projecten integraal kan uitvoeren. Kincardine drijvend windpark Voor Cobra Wind International Ltd gaat Boskalis het transport en de installatie verzorgen van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine offshore windpark, vijftien kilometer voor de kust van Aberdeen. Voor Boskalis wordt dit het eerste drijvend windpark project. De turbines met een vermogen van elk 9,525 megawatt zullen worden verankerd op een diepte van zestig tot tachtig meter. In september 2020 start de zware anchor handling tug (AHT) BOKA Falcon met de installatie van de ankers en kettingen op de zeebodem. Ondertussen vindt het transport van de drijvende fundaties plaats vanuit Ferrol in Spanje naar Rotterdam, waarvoor Boskalis de Fjord als half-afzinkbare bak inzet. In Rotterdam worden de fundaties voorzien van de windturbine, waarna de drijvende windturbines naar het windpark worden gesleept. Naast de BOKA Falcon en Fjord worden voor dit project drie Boskalis AHT’s ingezet. Çanakkale 1915-brug Voor de 4.600 meter lange Çanakkale 1915-brug in Zuidwest-Turkije gaat Boskalis twintig brugdeelsecties installeren. Voor het hijsen en installeren wordt de drijvende bok Asian Hercules III ingezet, een van de weinige bokken ter wereld met voldoende reikwijdte. Bij deze werkzaamheden die in 2021 zullen plaatsvinden, zal tevens een eigen AHT assistentie verlenen. In 2019 was Boskalis reeds betrokken bij de bouw van de brug met de installatie van de funderingen van de brugpijlers en diverse andere hijs- en transportoperaties van stalen en betonnen brugelementen. Opdrachtgever is DSLY; een consortium van het Zuid-Koreaanse Daelim en SK Group, en de Turkse partners Limak Holding en Yapı Merkezi. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis: operationeel sterk eerste halfjaar

Papendrecht, 20 augustus 2020 ‎ KERNCIJFERS EERSTE HALFJAAR 2020 Omzet: EUR 1,3 miljard EBITDA: EUR 204 miljoen Bedrijfsresultaat: EUR 72 miljoen Netto operationele winst: EUR 48 miljoen Buitengewone lasten: EUR 148 miljoen Orderportefeuille: EUR 4,7 miljard Positieve netto kaspositie van EUR 190 miljoen VOORUITZICHTEN 2020 Dredging: stabiel op huidig niveau Offshore Energy contracting : goed jaar voor Seabed Intervention en Subsea Cables Offshore Energy services: groei Survey door toevoeging Horizon Salvage: goed jaar na sterk eerste halfjaar 2020 EBITDA verwachting: evenaren EBITDA-niveau 2019 Hervatting van het aandelen-inkoopprogramma Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft operationeel naar omstandigheden een bijzonder goed eerste halfjaar afgesloten. Bij een nagenoeg stabiele omzet is het operationeel resultaat in vergelijking met vorig jaar sterk toegenomen. Tevens is de financiële positie van Boskalis onverminderd sterk en is de netto-kaspositie sinds eind 2019 fors verbeterd. Desalniettemin heeft de uitbraak van COVID-19 uiteraard ook gevolgen gehad voor Boskalis. Operationeel was het zeer uitdagend om met name de Dredging projecten buiten Europa draaiende te houden met langdurige reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen. Bij de Offshore Energy divisie waren het de services activiteiten in het bijzonder die last hadden van de onverwachte forse daling van de olieprijs met vraaguitval in delen van de offshore-markt als gevolg. In het licht van de COVID-19 pandemie en de sterke daling van de olieprijs heeft Boskalis bij de afsluiting van het halfjaar over de volle breedte kritisch gekeken naar de waardering van schepen en activa op de balans. Dit heeft geresulteerd in een vrijwel volledige non-cash buitengewone last van EUR 147,8 miljoen. Deze last bestaat hoofdzakelijk uit een afboeking op goodwill en schepen in een tweetal deelnemingen en daarnaast op een beperkt aantal oude eigen schepen waarvan afscheid wordt genomen. De omzet in het eerste halfjaar kwam uit op EUR 1,26 miljard en was daarmee vrijwel gelijk aan vorig jaar (eerste halfjaar 2019: EUR 1,27 miljard). De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 204,1 miljoen (eerste halfjaar 2019: EUR 135,7 miljoen) en het bedrijfsresultaat op EUR 72,4 miljoen (EUR 33,1 miljoen negatief), beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten. Over het eerste halfjaar is een netto operationele winst behaald van EUR 47,5 miljoen (eerste halfjaar 2019: verlies van EUR 40,9 miljoen). Inclusief buitengewone lasten resteert een nettoverlies van EUR 96,4 miljoen. Bijzondere posten hebben het eerste halfjaar van zowel 2019 als 2020 beïnvloed. In 2019 betrof dit baten van EUR 42,2 miljoen uit de verkoop van Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip. In 2020 betreft dit lasten van EUR 147,8 miljoen voor belasting, als gevolg van een afboeking op goodwill en schepen in twee deelnemingen en op een beperkt aantal eigen schepen. Deze bijzondere lasten worden grotendeels verantwoord op het niveau van de groep. In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet afgenomen, mede door vertraging in het opstarten van werken. De grootste omzetbijdrage kwam uit de regio Singapore, het Indisch subcontinent en het Midden-Oosten. Boskalis Nederland had een sterk halfjaar met Inland Infra projecten die goed bijdroegen aan het resultaat. Per saldo nam het divisieresultaat af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, mede door COVID-19 gerelateerde verstoringen van de operatie en een lagere vlootbezetting. Bij Offshore Energy was de omzet van de contracting activiteiten stabiel met een druk eerste halfjaar bij Seabed Intervention. Bij de services activiteiten daalde de omzet licht onder invloed van de sterk gedaalde olieprijs. Sinds begin 2020 worden de surveyactiviteiten van Horizon volledig geconsolideerd waardoor de omzet bij services per saldo toenam. De sterke verbetering van het operationele divisieresultaat wordt mede verklaard door de consolidatie van Horizon en in het bijzonder door goede projectresultaten bij Seabed Intervention en Subsea Cables. Salvage kende een zeer goed eerste halfjaar met een fors hogere omzet en goede resultaten op enkele projecten. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures was vrijwel stabiel, rekening houdend met de verkoop van ons belang in Kotug Smit Towage in 2019. De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn fors teruggebracht dankzij een breed scala aan kostenbesparende maatregelen in reactie op de COVID-19 uitbraak. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Per 30 juni 2020 was Boskalis netto-schuldenvrij met een netto kaspositie van EUR 190 miljoen, daar waar de netto kaspositie ultimo 2019 EUR 26 miljoen bedroeg. Ook de solvabiliteit is met 51% onverminderd hoog. De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met EUR 4,7 miljard stabiel hoog, ultimo 2019 eveneens EUR 4,7 miljard. Er zijn sinds de uitbraak van COVID-19 geen geboekte opdrachten van betekenis geannuleerd. Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Het eerste halfjaar 2020 was een roller-coaster waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten om het bedrijf door de COVID-19 crisis te loodsen. Ondanks de ongekend uitdagende omstandigheden hebben we een uitstekend operationeel resultaat over het eerste halfjaar gerealiseerd. Deze bijzondere prestatie was niet mogelijk geweest zonder de immense inzet en flexibiliteit van onze mensen, op de schepen, de werken en vanuit huis werkend. Zij verdienen een groot woord van dank. Vanzelfsprekend heeft de veiligheid en gezondheid van onze collega’s vanaf het begin van de COVID-19 uitbraak de hoogste prioriteit gehad. Waar mogelijk wordt nog altijd vanuit huis gewerkt. Om de projecten en schepen draaiende te houden hebben we veel maatwerkoplossingen moeten vinden. De grootste uitdaging buiten Europa blijft de aflossing van bemanningen en projectstaf, gehinderd door vele reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen hebben we vroegtijdig de nodige maatregelen getroffen. De overheadkosten zijn fors gereduceerd door te snijden in niet-projectgerelateerde kosten. En we hebben de gelduitstroom in 2020 aanzienlijk weten te beperken door het investeringsprogramma voor 2020 te halveren, het aandelen-inkoopprogramma op te schorten en het dividend te schrappen. Maatregelen die bij hebben gedragen aan het goede halfjaarresultaat en aan de sterke financiële positie van de onderneming. Dankzij de goed gevulde orderportefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld. We kijken met vertrouwen naar de rest van 2020 en verwachten het EBITDA-niveau van 2019 te kunnen evenaren. In welk tempo de wereldeconomie zich zal herstellen van de COVID-19 pandemie laat zich moeilijk voorspellen. Even lastig is het nu in te schatten hoe de relevante markten van Boskalis zich zullen ontwikkelen. Zodra daar meer duidelijkheid over ontstaat zullen wij het marktbeeld dat wij begin dit jaar schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022 herijken. Onveranderd is de unieke rol die voor Boskalis is weggelegd om met zijn activiteiten en expertise een belangrijke maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en bovenal onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. In het licht van dit vertrouwen en de robuuste financiële positie van het bedrijf, hebben wij besloten het aandelen-inkoopprogramma te hervatten.” Vooruitzichten De COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan zullen zich naar verwachting de komende kwartalen onverminderd doen voelen op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Hoewel het onmogelijk is om de omvang en de duur van de impact te voorspellen, heeft Boskalis met een goedgevulde orderportefeuille en een uitzonderlijk solide balans een sterke uitgangspositie. Bij Dredging & Inland Infra verwachten wij voor de rest van 2020 een stabiel beeld, zowel qua omzet als resultaat. De thans bekende COVID-19 gerelateerde operationele knelpunten evenals de aanhoudend competitieve markt zijn hier in meegewogen. Op de korte termijn ligt het meeste werkvolume in Azië en Europa met als grootste onzekerheid de timing van gunning en uitvoering van werken. Met de opdrachten in portefeuille is een belangrijk deel van de omzet voor 2020 veiliggesteld bij een vrijwel stabiele hoppervlootbezetting en een lagere bezetting van de cuttervloot. Het beeld bij Offshore Energy zal naar verwachting niet wezenlijk veranderen in het tweede halfjaar. De services activiteiten bij Transport en Subsea Services zullen ten dele afhankelijk zijn van de spotmarkt. Bij Survey is de vraag vanuit de offshore wind sector aanhoudend sterk en wordt de olie- en gasmarkt beïnvloed door het verloop van de olieprijs. Bij de contracting activiteiten wordt met de projecten in portefeuille bij Seabed Intervention en Subsea Cables een goed tweede halfjaar verwacht. Bij Towage & Salvage wordt na een uitzonderlijk eerste halfjaar een goed tweede halfjaar voorzien. Bij Towage zijn de marktvolumes stabiel en Salvage is zoals te doen gebruikelijk afhankelijk van nieuwe emergency response opdrachten en eventuele afwikkelresultaten van oude werken. Voor 2020 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden in het bijzonder COVID-19 gerelateerd, dat het EBITDA niveau van 2019 zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020. Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel sterke positie. Begin april is aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is gehalveerd. Daarnaast is over het financiële jaar 2019 geen dividend uitgekeerd en is het aandelen-inkoopprogramma opgeschort. Het gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief kasstroomeffect van circa EUR 300 miljoen in 2020. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis een direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 0,9 miljard. Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 200 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities, zoals het eind januari verworven restbelang in Horizon zijn hierbij niet inbegrepen. Hervatting aandelen-inkoopprogramma Op 15 maart 2019 heeft Boskalis de start van een EUR 100 miljoen groot aandelen-inkoopprogramma aangekondigd. Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen en toegenomen onzekerheden na de uitbraak van COVID-19 heeft Boskalis dit inkoopprogramma op 2 april jongstleden opgeschort op welk moment 61,60 procent van het programma was afgewikkeld. Gelet op de vooruitzichten en de robuuste financiële positie van het bedrijf zal dit aandelen-inkoopprogramma vanaf 21 augustus worden hervat. >>> klik hier voor het volledige 2020 halfjaarverslag (Engelstalig) inclusief alle financiële details

Lees meer
Back to top