Verticale drainage Duitsland

  • Cofra is begonnen met de tweede fase van de installatie van ruim een miljoen meter verticale drainage ten behoeve van de omlegging van de provinciale weg B211 bij Brake in Noordwest Duitsland. De eerste fase is eind vorig jaar afgerond.

    De recente en toekomstige uitbreidingen van de havens van Cuxhaven en Bremerhaven in Noordwest Duitsland zullen leiden tot meer vrachtverkeer op de binnenwegen voordat ze aansluiting vinden op het snelwegennet bij Oldenburg. Een aantal delen van met name de B212 zijn al aangepakt, maar de kruising bij Brake waar de B211 overgaat in de B212 is nog een knooppunt met veel overlast. Deze overlast wordt niet alleen beperkt tot hinder voor de verkeersdeelnemers op het gebied van verkeersopstoppingen, ook de omwonenden ondervinden veel hinder op het gebied van geluid en uitlaatgassen.

    De grondomstandigheden in dit gebied worden gekenmerkt door rivierafzettingen als veen en klei ontstaan door de eeuwenoude grillige loop van de rivier de Weser. Deze grondopbouw noodzaakt de toepassing van verticale drainage bij de aanleg van nieuwe infrastructuur in dit gebied.