Verticale drainage België

  • Met de aanleg van het nieuwe Canal du Nord in Noord Frankrijk zal de scheepvaart in dit deel van Europa toenemen. De havenautoriteiten van Wallonië spelen op deze schaalvergroting in met de aanleg van een overslaghaven langs de Schelde in het plaatsje Pecq nabij de Belgisch-Franse grens.

    De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van 3 overslaghallen. De grond waar deze hallen op worden gebouwd worden gekenmerkt door kleiafzettingen van de rivier de Schelde. Bij belasting van deze ondergrond zal er zetting optreden. Aangezien de vloeren van de hallen niet worden voorzien van betonpalen, maar op het oppervlak rusten, is een andere methode noodzakelijk om de ondergrond te stabiliseren. Er is gekozen voor consolidatie d.m.v. verticale drainage met voorbelasting.

    Deze zomer zal Cofra circa 350.000 m drainage installeren tot een diepte van 15 m om de grond te consolideren en de vloeren van de hallen geschikt te maken voor overslag.