Pieter Hafkamp

  • Pieter Hafkamp

  • T.P. Hafkamp (Pieter)
    Desk coordinator

    Pieter Hafkamp is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit van Delft, faculteit Civiele Techniek. Na afronden van zijn studie is Pieter gaan werken in de offshore als uitvoerder aan boord van een steenstortschip en bij aanlandingen van olie en/of gasleidingen.

    In 2002 in hij aan de slag gegaan als engineer bij Hydronamic, het in house ingenieursbureau van Boskalis, op de afdeling Offshore. Na 2 jaar is hij vanwege zijn commerciële interesse overgestapt naar de tenderafdeling als kosten- en productiebegroter van offshore werken.

    Vanaf 2009 is Pieter werkzaam bij Cofra B.V. en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het tenderproces en plannen/voorbereiden/begeleiden van de uitvoering van voornamelijk CDC projecten.