Jeroen Dijkstra

  • Jeroen Dijkstra

  • J.W. Dijkstra (Jeroen)
    Geotechnisch Ingenieur

    Jeroen Dijkstra heeft in Haarlem het Gymnasium doorlopen, waarna hij in het jaar 1997 is gestart met de opleiding Technische Aardwetenschappen aan de Technische Universiteit van Delft. Met Ingenieursgeologie als afstudeerrichting is deze opleiding in 2003 succesvol afgerond.

    Jeroen is na zijn opleiding in mei 2003, direct aan het werk gegaan bij Cofra B.V. Na een begin als assistent projectleider werden Jeroen zijn taken al snel meer geotechnisch gerelateerd en specialiseerde hij zich op de technieken binnen Cofra. Dit resulteerde in het maken van bijvoorbeeld de AuGeo ontwerpen voor de A15 en de uitvoeringsbegeleiding van het BeauDrain-S werk in Bangkok Thailand. Na een uitstapje van twee jaar, een periode waarin Jeroen voor een Geotechnisch adviesbureau werkte en o.a. door Cofra/Boskalis werd ingehuurd (bijv. voor het ontwerp en uitvoeringsbegeleiding van een proef in Brisbane), keerde Jeroen begin 2008 terug bij Cofra. Sindsdien is Jeroen verantwoordelijk voor de geotechnische afdeling en de geotechnische ontwikkeling binnen Cofra.