Ontwerp

[accordion]
[accordion_toggle title=”Ontwerp MebraDrain- Verticale Drainage”]

Ontwerp informatie Verticale Drainage

De benodigde stramienmaat en installatiediepte van de verticale drainage zijn projectafhankelijk en worden bepaald aan de hand van ontwerpberekeningen. Hierbij is de stramienmaat sterk afhankelijk van de beschikbare tijd voor het voorbelasten alsmede de gestelde zettingseisen aan de toekomstige constructie. De installatiediepte is afhankelijk van de geologie en mogelijke eisen ten aanzien van geohydrologie.
Voor het maken van een ontwerp zijn, naast eenvoudige formules voor 1 laags systemen, ook verschillende rekenmethodieken voorhanden, zoals de Koppejan methode (alleen toegepast in Nederland) en de verschillende isotachen methoden. De vermelde methoden zijn verwerkt in commerciële software, zoals bijvoorbeeld MSettle (Delftgeosystems), en in staat om naast een stramienafstand ook de zetting en restzetting te bepalen.
Geotechnics gebruikt, naast MSettle, een intern ontwikkeld programma gebaseerd op de isotachen theorie. Door gebruik te maken van de eigen geotechnische afdeling en de expertise van Hydronamic, het ingenieursbureau van Boskalis met meer dan 10 geotechnische ingenieurs, is Geotechnics in staat het gehele ontwerp te verzorgen van zowel kleine als zeer grote werken. Daarnaast is het mogelijk een second opinion te geven op een bestaand ontwerp.
Voor de berekeningen met het intern ontwikkelde programma wordt gebruik gemaakt van een 1 dimensionaal isotache model gebaseerd op de theorie van Yin and Graham 1989 met Terzaghi consolidatie. De drains worden gemodelleerd met de afleiding van Barron-Carillo. Binnen het rekenmodel is het mogelijk de hele fasering van het werk te modelleren en in de tijd de zetting, restzetting en aanpassing van de lagen te berekenen.
Indien u een ontwerp bij ons wilt laten uitvoeren dan is het volgende benodigd:
Geometrie
 • Bestaand maaiveld
 • Toekomstig maaiveld
 • Waterstand
 • Schets van het gebied en locatie waar grondverbetering noodzakelijk is
Geotechnische gegevens
 • Grondprofiel (boring, CPT, SPT)
 • Geotechnische parameters ( soortelijke gewichten, samendrukkingsparameters)
Uitvoeringsgegevens
 • Maximale duur van de voorbelasting
 • Wensen ten aanzien van overhoogte of drainafstanden
Eisen
 • Zettings- of restzettingseis of een minimale consolidatiegraad
Mocht u slechts een deel van de informatie hebben, dan kunt u altijd contact opnemen om te kijken of we een ontwerp kunnen verzorgen met de voor handen zijnde gegevens, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.
E-mail uw gegevens naar mail@geotechnics.nl, zodat wij voor u een berekening kunnen uitvoeren.

[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Ontwerp Geotextiel/ Geogrid”]
Neem contact met ons op in het geval van vragen e-mail naar info@geotechnics.nl of bel +31 (0)20 – 693 45 96.
[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Geoflex- Kunststof damwand”]
De lengte van de Geoflex kunststof damwand wordt bepaald aan de hand van een reguliere damwand berekeningen en is afhankelijk van de lokale grondopbouw, de kerende hoogte, de waterstand en de maaiveld belasting.

Door gebruik te maken van de eigen geotechnische afdeling en de expertise van Hydronamic, het ingenieursbureau van Boskalis met meer dan 10 geotechnische ingenieurs, is Geotechnics in staat het gehele ontwerp te verzorgen van zowel kleine als zeer grote werken. Daarnaast is het mogelijk een second opinion te geven op een bestaand ontwerp.

Voor het uitvoeren van de berekening maakt Geotechnics gebruik van het commercieel beschikbare MSheet (Delftgeosystems). Hierbij wordt de damwand gemodelleerd als een verend ondersteunde ligger. Mocht u het ontwerp zelf willen en kunnen uitvoeren dan kunt u de volgende parameters invoeren in de Msheet berekening:

 

Indien u een ontwerp bij ons wilt laten uitvoeren dan is het volgende benodigd:

Geometrie

 • Doorsnede van de constructie
 • Kerende hoogte
 • Waterstand
 • Schets van het gebied en de locatie waar een damwand noodzakelijk is
 • Verkeersbelasting naast de damwand

Geotechnische gegevens

 • Grondprofiel (boring, CPT, SPT)
 • Geotechnische parameters ( soortelijke gewichten, sterkte parameters)

Eisen

 • Vervormingseisen damwand
 • Wensen ten aanzien van verankering

Mocht u slechts een deel van de informatie hebben, dan kunt u altijd contact opnemen om te kijken of we een ontwerp kunnen verzorgen met de voor handen zijnde gegevens, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.

E-mail uw gegevens naar info@geotechnics.nl, zodat wij voor u een berekening kunnen uitvoeren.
[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Ontwerp BeauMatt- Oeverbescherming”]
Neem contact met ons op in het geval van vragen e-mail naar info@cofra.com of
bel +31 (0)20 – 693 45 96.
[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Ontwerp Geolock- Kwelscherm”]
Neem contact met ons op in het geval van vragen e-mail naar info@cofra.coml of
bel +31 (0)20 – 693 45 96.
[/accordion_toggle]
[accordion_toggle title=”Ontwerp Geohooks- Oever en bodembescherming”]
Neem contact met ons op in het geval van vragen e-mail naar info@cofra.com of
bel +31 (0)20 – 693 45 96.
[/accordion_toggle]

[/accordion]