Geolock kwelscherm

 • Kwelscherm Geolock installatie

  Kwelscherm, verticale waterkerende schermen worden ingezet voor zowel milieu als civiele projecten. Cofra B.V. heeft een jarenlange ervaring in het fabriceren en installeren van een kunststof waterkerend systeem, genaamd Geolock kwelscherm. Met Geolock heeft Cofra projecten in Europa, Noord Amerika, Afrika en Azië gerealiseerd. Geolock wordt toegepast voor het isoleren van verontreinigingen (o.a. stortplaatsen) en het afdichten van dijken, dammen en verdiepte snelwegen.

  Daar waar een horizontale ondergrondse stroom van al dan niet verontreinigd grondwater dient te worden gekeerd, biedt Geolock de meest optimale waterdichte oplossing.

 • Geolock

Omschrijving

Het aantal verontreinigde locaties dat in Nederland wordt ontdekt, stijgt nog dagelijks. Bovendien is op veel plaatsen de grond verontreinigd als gevolg van industriële werkzaamheden of lekkende opslagtanks. Sanering van de vervuilde grond is zeer kostbaar en technisch niet altijd haalbaar. Het verwijderen of het in-situ reinigen is in het geval van grotere gebieden vaak niet de meest aantrekkelijke oplossing.

Een alternatief in deze gevallen is het inkapselen van de vervuilde grond, waardoor de verontreiniging zich niet verder kan verspreiden. Naar aanleiding van onder andere deze problematiek heeft Cofra B.V. het Geolock systeem ontwikkeld. Geolock is een kunststof waterkerend scherm bestaande uit een slotconstructie van geëxtrudeerde HDPE met hier aangelast een HDPE 2,0 mm folie. Dit Geolock systeem waarborgt een optimale waterdichtheid zodat lekkage van al dan niet vervuild grondwater wordt verhinderd. Geolock is niet alleen geschikt voor het isoleren van verontreinigde grond, maar kan eveneens worden toegepast bij tal van andere waterkerende (kwel-) constructies in de civiele techniek.

Kunststof kwelschermen
Aan kunststof damwandschermen ten behoeve van isolatie van vuilstortplaatsen worden hoge eisen gesteld:

 • Volledige waterdichtheid en/of gasdichtheid, ook aan de onderkant
 • Flexibiliteit, in verband met inklinking van de grond
 • Geschikt voor installatie in alle grondsoorten
 • Eenvoudige installatieprocedure
 • Scheurvast
 • Chemisch resistent
 • Lange levensduur
 • Geschikt voor installatie tot een diepte van 40 meter
 • Resistent tegen aantasting door plantengroei en knaagdieren
 • Resistent tegen aantasting door verrotting en micro-organismen

De ruime ervaring van Cofra met de toepassing van kunststoffen in de civiele techniek heeft geleid tot een volledig uit HDPE vervaardigde constructie als oplossing. HDPE is namelijk één van de meest resistente kunststoffen met een zeer hoge levensduur. Zo is Geolock bestand tegen een groot aantal chemicaliën, waaronder zuren, basen, zouten, alcohol, oliën en koolwaterstoffen. Tevens is er een aantal proeven uitgevoerd met percolaat van vuilnisbelten en chemische afvaldepots. Hierbij is gebleken dat Geolock bestand is tegen tal van combinaties van chemicaliën, zoals deze in de praktijk voorkomen.

Gepatenteerde Slotconstructie
De dwarsdoorsnede van het slotprofiel toont vier verschillende kenmerken, waarop het systeem is gebaseerd.

 • Het mannetjesprofiel voorzien van twee weerhaken
 • Een paneel, bestaande uit HDPE-folie, met een dikte variërend tussen 1,5 tot 2,5 mm, dat aan de slotprofielen wordt gelast
 • Het vrouwtjesprofiel dat het mannetjes profiel van het reeds geïnstalleerde scherm omsluit en daarmee een trekvaste verbinding waarborgt.
 • Een groef ten behoeve van het invoeren van het expansieprofiel voor een waterdichte afsluiting

Een foliedikte van slechts 2 mm is normaal gesproken voldoende voor een goede afdichting. Het slotprofiel heeft een dikte van 5 mm, waardoor de verbinding de sterkte van de folie overtreft en de spanningen die optreden bij het installeren op kan nemen. Ook bij aanzienlijke vormverandering van de ondergrond zal het slotprofiel niet loslaten, maar de folie uitrekken. Dit tast geenszins de doorlatendheid van de gehele constructie aan.

Een uniek kenmerk van Geolock is dat het slot volledig waterdicht kan worden gemaakt. Daartoe wordt in de groef van het slot een expansieprofiel aangebracht. Dit expansieprofiel is gemaakt van rubber op basis van neopreen, met een zeer hoge chemische resistentie. Afhankelijk van de conditie van het grondwater, kan het profiel uitzetten tot tien keer zijn oorspronkelijke volume. Daarnaast kan het slot ondergronds thermisch worden gelast.

Controle op de slotverbinding is mogelijk door het toepassen van een voorloper tijdens de installatie of middels toepassing van een elektronisch controle systeem. Zo wordt de kwaliteit, waar Cofra om bekend staat, optimaal gewaarborgd.

Geolock cutoff installation plan

Installatiemethodes
Geolock kan worden geïnstalleerd met behulp van een stalen plaat die de panelen door middel van een vibrator op diepte brengt. Dit systeem is slechts geschikt voor installatie tot geringe diepte in een relatief zachte ondergrond. Bij installatie naar grotere diepten wordt altijd eerst een bentoniet-cement wand geconstrueerd, waarin het Geolock scherm geïnstalleerd kan worden. Deze methode kent als voordeel dat op deze wijze installatie in vrijwel iedere grondsoort en tot grotere diepte mogelijk is.

Voor een gedetailleerde uitleg van onze installatie mogelijkheden, de mogelijke toepassingen en bijbehorende prijzen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Toepassingen

Het toepassingsgebied van Geolock kan in principe in drie hoofdgroepen worden onderscheiden:

 • Verticale isolatie van verontreinigde grond
 • Waterkerende constructie in de civiele techniek
 • Gaskerend scherm bij lagere grondwaterstanden

De panelen kunnen in iedere gewenste lengte worden aangeleverd.

Referenties

Referentie Geolock projecten Opp.(m2) Project reports Video
2014
A4 Middendelftland, uitvoerder Volker Staal en Funderingen, Netherlands 7.600
2013
Rijksweg 31, Netherlands 7.600
Westelijke Invalsweg Leeuwarden, Netherlands 2.200
Haak om Leeuwarden Midden, Netherlands 10.550
2011
Fase C Fascinatio, Netherlands 308
2010
Fase B Fascinatio, Netherlands 247
Meerbad Abcoude, Netherlands 960 Project reports
2009
Smink Amersfoort, Netherlands 12.000 Project reports
Vedigge, Sweden 5.900
2008
Landfill Torquay, United Kingdom 2.500
Fascinatio, Netherlands 2.708 Video
Gavle, Sweden 7.500
2006
Fascinatio, Netherlands 9.500
2005
Escravos, Nigeria 13.000 Video

Brochure

Onze andere activiteiten: