HDPE folie afdichting

 • HDPE folie installatie

  Cofra BV is gespecialiseerd in het verwerken en toepassen van kunststoffolies. Met name in de wereld van de stortplaatsen, maar ook voor diverse civiele projecten is Cofra de grootste installateur van Nederland voor de KIWA gecertificeerde 2,0mm HDPE folie. Daarbij was Cofra als eerste aannemingsbedrijf gecertificeerd voor het verwerken van kunststoffolie volgens de KIWA BRL K537. Al meer dan 25 jaar staan onze installatieploegen klaar om elk werk volgens strikte kwaliteitsnormen uit te voeren. Hierbij wordt uitsluitend gebruikt gemaakt van hoogwaardige en gecertificeerde materialen. GSE, wereldmarktleider in het vervaardigen van kunststoffolies is Cofra’s grootste leverancier.

  Veelal maakt een folie deel uit van een combinatieafdichting waarbij Cofra B.V. de folie verlegt op een minerale afdichtinglaag van zand-bentoniet, bentonietmatten of Trisoplast.

 • Geomembrane installation A9

Omschrijving

De door Cofra te verwerken HDPE voldoet aan de eisen samengevat in de BRL-K 538/01 “Beoordelingsrichtlijn afdichtingsfolies van hoge dichtheid polyetheen (PE-HD) zonder versterking”, waarmee het materiaal niet alleen goedgekeurd is voor de normale ondergrondse toepassingen maar ook gebruikt kan worden als afdekmateriaal dat blootgesteld wordt aan UV-stralen. De HDPE is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE), met een gehalte aan roet, anti-oxydanten en stabilisatoren. Het is de meest toegepaste folie voor het afdichten van vuilstortdepots, baggerbergplaatsen, bezinkbassins en waterreservoirs.

De Cofra folie is bestand tegen een groot aantal chemicaliën, waaronder zuren, zouten, basen, alcohol, oliën en koolwaterstoffen. Tevens is er een groot aantal proeven uitgevoerd met percolaat van vuilnisbelten en chemischafval depots. Daarbij is gebleken dat het bestand is tegen tal van combinaties van chemicaliën zoals deze in de praktijk voorkomen.

Het materiaal is beschikbaar in breedtes tot 8,0 meter en in dikten variërend van 0,75 tot 3,5 mm.

Installeren 
De uiteindelijke effectiviteit van een afdichtingsconstructie met behulp van HDPE-folie wordt, naast de foliekwaliteit, bepaald door de kwaliteit van de lassen.

Bij Cofra B.V. wordt gebruik gemaakt van twee lasmethoden:

 1. Automatisch lassen met de hete-bout- of wiglasmachine, ofwel het kanaallassen. Deze methode wordt gebruikt voor het maken van lange lasverbindingen tussen foliebanen onderling.
 2. Handmatig lassen met een extrusie-lasmachine. Er zijn twee types: de draadextruder en de korrelextruder. Extrusie wordt gebruikt voor het maken van korte lassen, lange aansluitlassen die niet machinaal gemaakt kunnen worden, details, reparaties en doorvoerconstructies.

Elke morgen wordt, voordat men met productie laswerk start, per machine een proeflas gemaakt ten einde de lasparameters (lastemperatuur, lasdruk en lassnelheid) en de omgevingsparameters (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en windsnelheid) te bepalen / te controleren. Uiteraard gebeurt het maken van proeflassen onder omstandigheden waarbij rekening wordt gehouden met gelijkwaardige lastechnische omstandigheden en weersomstandigheden als waaronder de dagproductie naar verwachting zal worden aangebracht. Cofra BV beschikt over laboratoriumcontainers, waarin een proeflas met behulp van nauwkeurig meetapparatuur kan worden beoordeeld.

Kwaliteitscontrole
Kwaliteitsborging speelt een grote rol in het bereiken van een duurzame afdichtingconstructie. Het borgen van onze activiteiten op de werklocatie is noodzakelijk om onze opdrachtgevers zeker te laten zijn van een kwalitatief goed verwerkte folie. Daartoe is Cofra B.V. gecertificeerd volgens de laatste ISO norm : ISO 9001 versie 2008. Aanvullend is Cofra B.V. gecertificeerd door KIWA op basis van de BRL K537. Beide certificeringen stellen zeker dat een hoog kwaliteitsniveau bereikt wordt bij het verwerken van folie.

De eindcontrole van het laswerk bestaat uit een onderzoek ten einde de dichtheid en de sterkte van de las te bepalen. Bij kanaallassen dit vindt plaats door middel van het met lucht afpersen van de las.

Eindcontrole van extrusielassen kan getest worden door middel van vacuümtesten of afvonken. Alleen die lassen die om technische redenen niet met een vacuümklok getest kunnen worden, zullen met afvonken worden getest.

Alle lasmethoden vereisen een grote expertise, zowel qua uitvoering als controle, teneinde een optimale laskwaliteit te waarborgen. Voor de aanvang van een werk worden zowel de gediplomeerde technici (bekwaamheid) als de lasmachines (werking en instelling) gecontroleerd door het maken van proeflassen. De controle kan worden uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerde inspectie bureau.

Cofra ziet elk project als een uitdaging en kan met haar expertise al in een vroeg stadium meedenken aan ontwerpen en oplossingen. Mocht u vragen hebben of advies nodig hebben kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Voordelen

De voordelen van het toepassen van Cofra HDPE folie zijn

 • Kwalitatief hoogwaardig
 • 25 jaar ervaring
 • Lange levensduur
 • Bestand tegen chemicaliën
 • Grote installatie capaciteit

Toepassingen

De toepassingsgebieden voor HDPE folie zijn:

 • Stortplaatsen, onderafdichting en eindafdekking
 • AVI terpen
 • Waterbassins
 • Bodembescherming

Referenties

Referenties folie afdichting projecten Opp.(m2) Project report Video
2015
Reconstructie A27 Almere, Netherlands 220.000
Eindafdichting Schinnen fase 3 Schinnen, Netherlands 100.000
Bovenafdichting Geitenwei Gouderak, Netherlands 10.500
2014-2015
Stortplaats Meersteeg Geldermalsen, Netherlands 127.000
Landfill De Lepelaar Muiderberg, Netherlands 17.500
Detour N381 Oosterwolde, Netherlands 44.000
2014
Omlegging(detour) A9 Badhoevedorp Badhoevedorp, Netherlands 190.000
Stortplaats Wijster, Netherlands 63.000
2013
Stortplaats Wijster, Netherlands 49.000
Terrein Van Schie, Netherlands 1.000
MET Terrein tank, Curacao 26.500
2012
Stortplaats Zeeasterweg, Netherlands 90.000 Project report
Stortplaats Wijster, Netherlands 56.000 Project report
Vopak terminal Eemshaven Tankpits, Netherlands 28.500
Stortplaats Nauerna compartiment, Netherlands 23.000
Californie Bassin 14B-1 Venlo, Netherlands 9.500
Stortplaats Veendam, Netherlands 288.000
2011
Stortplaats Wijster talud 3.1, Netherlands 58.000 Project report
AVI terp N23 Swifterband, Netherlands 24.000
Bovenafdichting Zevenbergen, Netherlands 69.000
Vopak Eemshaven Tankpads, Netherlands 34.500 Project report
2010
2004-2010 – Volgermeerpolder, Netherlands 1.000.000 Video
Eurotank Amsterdam, Netherlands 3.545 Project report
Bovenafdichting Zevenbergen, Netherlands 57.450
Stortplaats Gulbergen Nuenen, Netherlands 7.800
Stortplaats Crayestein Dordrecht, Netherlands 73.500
VAM Wijster talud 1Aa en 3.4, Netherlands 67.000
Stortplaats ArmhoedeLochem, Netherlands 45.000
A2 Verbreding Culemborg – Deil, Netherlands 14.000
2009
Banscheiding Ilperveld Landsmeer, Netherlands 20.000
A2 Verbreding Culemborg – Deil, Netherlands 23.500
Stortplaats De Koornwaard, Netherlands 45.000
Stortplaats VAM Wijster Talud, Netherlands 60.000
Stortplaats Gulbergen Nuenen, Netherlands 85.000
Stortplaats Spinder Tilburg, Netherlands 90.000
Stortplaats Armhoede Lochem, Netherlands 60.000
Reconstructie N302 Harderwijk, Netherlands 40.000
Stortplaats Zevenbergen Moerdijk, Netherlands 60.000 Project report
2008
Stortplaats Montfort, Netherlands 141.000
Eindafdichting stort Schinnen, Netherlands 58.000
AEB Westpoort Terp 3 Amsterdam, Netherlands 36.600
Stortplaats Gulbergen, Netherlands 93.500
Budelco gipsbekken AWN 2 Budel, Netherlands 70.375
GP Groot Alkmaar, Netherlands 15.000
Afvalverwerking Vink B.V., Netherlands 12.900
2007
AEB Westpoort Terp 1/ 2 Amsterdam, Netherlands 81.100
Kolendepot Electrabel Nijmegen, Netherlands 18.450
Stortplaats Gulbergen Nuenen, Netherlands 22.500
A&G Milieutechniek Europoort, cutting liner Video
Stortplaats Zeeland Nieuwdorp, Netherlands 30.300
Stortplaats Ullerberg Ermelo, Netherlands 157.000
A2 AVI Den Bosch-Rosmalen, Netherlands 49.500
VAM Wijster, Netherlands 81.100
2006
Stortplaats Meerendonk Den Bosch, Netherlands 52.600
VAM Wijster, Netherlands 49.500
Spinder, Netherlands 11.000
Vink Barneveld, Netherlands 49.300
Terrein Slufter Rotterdam, Netherlands 76.050
2005
Escravos, Nigeria 350.000

Brochure

Ontwerp

Ontwerp informatie Folie

Voor het uitvoeren van een folieafdichting worden over het algemeen weinig geotechnische berekeningen uitgevoerd. Echter, wanneer de afdichting op een helling wordt uitgevoerd, zal er wel naar de stabiliteit gekeken moeten worden. Voor het berekenen van de stabiliteit is de onderlinge wrijving tussen de verschillende afdichtingslagen van belang. Voor de scheidingslaag met de laagste onderlinge wrijving wordt een berekening gemaakt van de veiligheid tussen de tegenwerkende kracht en de aandrijvende kracht. Hierbij wordt als uitgangspunt aangehouden dat in de eindsituatie de veiligheid tegen afschuiven boven de 1.3 moet liggen. Is dit niet het geval, dan wordt er een extra geogrid of een andere opbouw ontworpen (b.v. ruwe folie)/geadviseerd. Vanwege de functionele eisen aan een afdichting wordt er in de berekeningen niet gerekend met extra sterkte door het rekken van de folie of ander materiaal.

Indien u een ontwerp bij ons wilt laten uitvoeren dan is het volgende benodigd:

Geometrie

 • Dwarsdoorsnede van de afdichtingsconstructie met maximale hoogte en breedte van het talud.
 • Totale lengte van de foliebaan op de helling en de hellingshoek.
 • Schets van het gebied en de locatie waar afdichtingsconstructie noodzakelijk is

Geotechnische gegevens

 • Geotechnische parameters van de verschillende lagen
 • Opbouw afdichting met type nummers en leveranciers
 • Wrijvingseigenschappen van de verschillende lagen met de bovenliggende of onderliggende laag

Mocht u slechts een deel van de informatie hebben, dan kunt u altijd contact opnemen om te kijken of we een ontwerp kunnen verzorgen met de voor handen zijnde gegevens, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.

 

Onze ander activiteiten: