CDC Compactie

 • CDC compactie

  Vanwege schaalvergrotingen in de baggertechniek worden terreinen vaak veel sneller opgespoten dan 10 jaar geleden gebruikelijk was. Dit maakt dat er minder tijd is om het zand in dunne lagen te verdichten en moet de verdichting noodgedwongen plaatsvinden over dikkere lagen van 4 tot 8 meter. Voor deze dikten zijn weinig verdichtingstechnieken beschikbaar die goedkoop met een hoge productie kunnen verdichten. Cofra heeft deze nichemarkt met de ontwikkeling van de CDC techniek voorzien van een veelbelovende techniek die de ondergrond met hoge nauwkeurigheid en homogeen verdicht. Afhankelijk van het bodemtype en de energie, kan een verdichting van de ondergrond tot een diepte van 9 meter onder de oppervlakte gemeten worden.

 • CDC compaction

Omschrijving

Het verdichten met behulp van de CDC methode vindt plaats vanaf de oppervlakte van een terrein en valt onder de oppervlakte verdichtingsmethoden. De CDC machine bestaat uit een zware kraan met een speciale arm waaraan de verdichtingshamer is bevestigd. Binnen de verdichtingshamer wordt een 9 tot 16 tons gewicht hydraulisch opgetild waarna het proces op een vastgestelde hoogte wordt omgekeerd en het gewicht met een hydraulische versnelling gelijk aan een vrije val naar beneden beweegt, om vervolgens op de verdichtingsvoet neer te komen. Dit vindt plaats in een frequentie van 40 tot 80 maal per minuut.

Gedurende de compactie van een bepaalde locatie, blijft de voet met een diameter tussen 1.5m en 2.6m in contact met de grond. De compactie punten worden geplaatst volgens een aangepast veegpatroon, met hart op hart afstanden in de orde van 2.0 tot 3.3 meter.

De compactie van de ondergrond wordt gestart door de trillingen die gegenereerd worden door de slag van het gewicht op de voet, alsmede door de beweging van de voet in de grond die het materiaal in een dichtere structuur perst. Bovendien garandeert het dichte compactiepatroon een homogene compactie in het gehele gebied. De werkvolgorde alsmede een voorbeeld van de invloedzones is te vinden in de afbeeldingen hieronder.

CDC installation plan 1

CDC compaction plan 2

De compactie wordt geoptimaliseerd door het gebruik van een geavanceerd GPS systeem. De GPS meet onder andere de zetting, de zettingsgraad van de voet en de toegepaste kracht. De uitvoering wordt automatisch aangepast aan de lokale bodemcondities, wat de inspanning verminderd en na compactie een homogene ondergrond creëert.

De compactieresultaten zijn sterk afhankelijk van het bodemtype en de eisen. Verbeteringen tot 30 MPa in de bovenste 5 meter van de grondkolom zijn geen uitzondering. Aan de hand van de eisen wordt aan het begin van het werk tijdens een compactieproef bekeken hoeveel slagen nodig zijn om het gebied tot de gewenste diepte te verdichten.

De geschiktheid van de methode is sterk afhankelijk van de compactie eisen en het fines gehalte / waterdoorlaatbaarheid van de grond. Een evaluatie van de locale bodem door een compactie expert is daarom altijd aan te raden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de compactie goed kan worden uitgevoerd indien het granulair materiaal minder dan 15% fines bevat. De beperking van de oppervlaktecompactietechniek, is dat de lagen van fijn materiaal de inslagenergie kunnen terugkaatsen en daardoor de diepte invloed kunnen limiteren. Echter, indien de situatie ideaal is, kunnen er effecten tot een diepte van 9 meter gemeten worden. Onder gemiddelde omstandigheden kan een diepte invloed van 5 tot 6 meter gemeten worden.

Mocht u vragen hebben over de installatie van CDC Compactie, of wilt u advies aangaande een benodigde grondverbetering, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voordelen

Voordelen van het systeem
Algemeen

 • Kostenefficiënt dankzij hoge productie van 1.500 – 5.000 m2 / 12u afhankelijk van compactie eisen en grondcondities
 • Diepte invloed tot 9 meter afhankelijk van de grondconditie. 4-6 meter absolute compactie, ideaal voor landaanwinningprojecten.
 • Flexibiliteit mbt het aanpassen van het verdichtingspatroon en voetdiameter om veranderingen in de locale grondcondities aan te kunnen.

Vergeleken met standaard dynamic compaction

 • 4 keer energie efficiënter vergeleken bij standaard dynamic compaction
 • Mogelijkheid om vlakbij/beneden grondwater niveau te werken
 • Beperkte trillingen (22mm/s op een afstand van 15m)
 • Hogere productiecijfers
 • Erg competitief geprijsd

Referenties

Referentie CDC compactie projecten Opp.(m2) Project report Video
2016
Carriageway Railbridge Muiderberg, Netherlands 22.000
2015
Neubau Betriebsanlage Dormagen, Germany 14.000
Felixstowe Berth 9 Extension Project, Great Brittain 16.000
Zilina (Phase 2), Slovakia 3.000
2013
Zilina, Slovakia 35.000
Fertilizer Project, Gabon 5.400.000 Project report
2012
West Harbour Area Project, Finland 3.000
Antwerpen East port, Belgium 80.000 Video
2011
Uitbreiding Barge Terminal Born, Netherlands 21.000 Project report
RWZI Hilversum,  Netherlands 18.500 Project report
Barrow Island LNG Terminal Project, Gorgon, Australia 145.000 Project report
2010
Highway R1 Project Nitra, Slovakia 10.000
Khalifa, Abu Dhabi (UAE) 3.800.000 Project report Video
2009
Vopak Tank Terminal Amsterdam, Netherlands 135.000 Project report
Vopak Tank Terminal Amsterdam, Netherlands 40.000 Project report
2008
Maasvlakte, Netherlands 16.000 Project report
2007
Oman 24.000 Project report
2008-2006
Ras Laffan Port Expansion, Qatar 2.500.000 Project report

Documentatie

Ontwerp

Ontwerp informatie CDC

De te verwachten stramienmaat, de benodigde voetdiameter en de hoeveelheid passages bij het verdichten van de ondergrond worden bepaald aan de hand van de gestelde verdichtingseisen en de locale grondopbouw.

Door gebruik te maken van een vast valgewicht en een vaste valhoogte wordt op basis van het grondprofiel en de korrelverdeling een diepte invloed van het verdichten vastgesteld. De diepte invloed ligt bijvoorbeeld in een schoon zand met een silt percentage lager dan 5% op zeker 8 meter onder maaiveld. Wordt het zand siltiger dan neemt ook de diepte werking af. Daarnaast speelt de aanwezigheid van stoorlagen ook een belangrijke rol in de diepte werking. Het systeem gaat, gezien de resultaten, veel effectiever met de energie om dan verwacht zou worden op basis van de Menard formule, waardoor het systeem een veel grotere dieptewerking heeft dan berekend met de formule voor standaard Dynamic compactie.

Naast de dieptewerking is tevens de eis die gesteld wordt aan de verdichting van belang. Indien deze erg hoog is, dan wordt de dieptewerking automatisch minder, doordat het effect van de verdichting licht afneemt met de diepte, zoals bij iedere oppervlakte- techniek het geval is.

Indien u een advies nodig heeft ten aanzien van een verdichtingswerk of een concreet project heeft dan is het volgende benodigd:

Geometrie

 • Bestaand maaiveld
 • Waterstand
 • Schets van het gebied en locatie waar grondverbetering noodzakelijk is

Geotechnische gegevens

 • Grondprofiel (boring, CPT, SPT)
 • Geotechnische parameters ( korrelverdeling)

Eisen

Mocht u slechts een deel van de informatie hebben, dan kunt u altijd contact opnemen om te kijken of we een ontwerp kunnen verzorgen met de voor handen zijnde gegevens, of dat er aanvullend onderzoek nodig is.

Onze andere activiteiten: